fbpx Битовите потребители ще получат компенсации за газ и за декември | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Битовите потребители ще получат компенсации за газ и за декември

Екипи на министерствата на енергетиката и финансите работят усилено, за да може компенсациите за природен газ към битови потребители и крайни клиенти да започват от и да включват и месец декември 2021 г. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов на брифинг във ведомството по повод следващи мерки по компенсациите за цените в сектора, предава БТА.

Той уточни, че структурата за компенсации на природен газ, която ще бъде предложена, е 50 процента от ръста на цената, като за база се използва последното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цена за мегаватчас, която е 48,84 лева.

Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова обясни, че помощта се изчислява като 50 процента от разликата между базата от 48,84 лева за мегаватчас, която е в регулаторното решение, и одобрената цена на обществения доставчик "Булгаргаз". Тя даде за пример, че за януари цената на природния газ е 133,41 лева за мегаватчас, като от тази стойност ще се извади 48,84 лева и 50 на сто от това се получава 42,30 лева на мегаватчас - сумата за подпомагане за месец януари тази година. За декември компенсацията е 26,77 лева за мегаватчас, посочи тя.

Структурата на изплащане и компенсацията ще бъдат допълнително уточнени.

Всички компенсации подлежат на допълнително потвърждаване от Министерски съвет и от съответната нотификация от Европейската комисия.

По повод промените в структурата на компенсациите за електрическа енергия за небитовите потребители, министър Николов припомни, че първоначалното предложение се изчисляваше като 75 на сто от разликата между базовата цена 185,59 лева за мегаватчас и реалната средномесечна борсова цена в сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за съответния месец, но не повече от 30 процента от реалната борсова цена.

Това предложение сега може да се промени, защото очакванията за прекалено високи цени на тока за бизнеса, които бяха от порядъка на 750 лева за мегаватчас, не са факт и пазарът в момента се движи в по-ниски стойности. Това позволява министерството да бъде по-гъвкаво относно ограничението от 30 процента от реалната борсова цена. Затова таванът, който ще бъде предложен като структура, ще бъде 250 лева на мегаватчас.

Промяната, която е свързана с променения таван, ще бъде валидна от януари. Тази промяна трябва да бъде потвърдена след ново решение на Министерски съвет и тя ще трябва да се получи нова нотификация от страна на ЕК. Поради това, че пазарът се променя динамично, ще се прави преглед на цялата система, ще има срещи с бизнеса, както и с дружествата, които са под шапката на Българския енергиен холдинг, така че да няма застрашена инвестиционна и ремонтна програма.

Ще се наблюдава и структурата на Фонда за сигурност на енергийната система, но засега ще се запази тази структура с таван от 250 лева на мегаватчас, допълни министър Николов. Той уточни, че се запазва структурата на 75 процента от разликата между базовата цена 185,59 лева за мегаватчас и реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред", като единствената промяна е, че таванът вече няма да е 30 процента от цената, а фиксирана сума до 250 лева на мегаватчас.