fbpx Бизнесът подкрепя оставането на Единния орган за управление на подземните богатства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът подкрепя оставането на Единния орган за управление на подземните богатства

етикети

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обсъди състоянието на минния сектор с представители на Българската минно-геоложка камара. Разговорът бе един от поредицата подобни с професионалисти от различни сектори в енергетиката, които имат за цел да представят детайлна картина на състоянието и проблемите пред новото ръководство на ведомството.

Представителите на камарата изразиха единодушното си становище за запазването на Единния орган за управление на подземните богатства в рамките на ресорното министерство. „В продължение на 15 години ние се борихме активно това да се случи и настояваме да остане така“, посочи председателят на Управителния съвет на камарата Лъчезар Цоцорков. В отговор министър Петкова заяви, че това съвпада и с нейната визия за развитието на отрасъла. „Това е необходимо, за да бъде секторът предвидим и устойчив“, каза тя. Аргумент за подобно решение е и европейската практика, според която разрешенията, концесиите и контролът върху използването на всички подземни богатства са на едно място. В България промяна в тази посока бе направена през 2010 г., когато управлението на подземните богатства, разпокъсано в четири различни ведомства, бе съсредоточено в рамките на тогавашното Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Държавата може да разчита на целия експертен потенциал на камарата при формиране и отстояване на политиките в минния сектор, стана ясно още по време на срещата. По думите на министър Петкова това сътрудничество би било особено полезно, за да се взимат решения в интерес на целия бранш. „Особено ценя диалога с вас и ще разчитам на доброто ни сътрудничество в интерес на минната индустрия, енергетиката и обществото като цяло“, посочи министър Петкова.

Представителите на минния сектор и държавата се обединиха около становището, че е необходимо скорошно приемане на Национална стратегия за устойчиво развитие на минната индустрия в България, която ще даде дългосрочна визия на политиките за подкрепа на бизнеса в този сектор.