fbpx Бизнесът подкрепя оставането на Единния орган за управление на подземните богатства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът подкрепя оставането на Единния орган за управление на подземните богатства

Бизнесът подкрепя оставането на Единния орган за управление на подземните богатства

етикети

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обсъди състоянието на минния сектор с представители на Българската минно-геоложка камара. Разговорът бе един от поредицата подобни с професионалисти от различни сектори в енергетиката, които имат за цел да представят детайлна картина на състоянието и проблемите пред новото ръководство на ведомството.

Представителите на камарата изразиха единодушното си становище за запазването на Единния орган за управление на подземните богатства в рамките на ресорното министерство. „В продължение на 15 години ние се борихме активно това да се случи и настояваме да остане така“, посочи председателят на Управителния съвет на камарата Лъчезар Цоцорков. В отговор министър Петкова заяви, че това съвпада и с нейната визия за развитието на отрасъла. „Това е необходимо, за да бъде секторът предвидим и устойчив“, каза тя. Аргумент за подобно решение е и европейската практика, според която разрешенията, концесиите и контролът върху използването на всички подземни богатства са на едно място. В България промяна в тази посока бе направена през 2010 г., когато управлението на подземните богатства, разпокъсано в четири различни ведомства, бе съсредоточено в рамките на тогавашното Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Държавата може да разчита на целия експертен потенциал на камарата при формиране и отстояване на политиките в минния сектор, стана ясно още по време на срещата. По думите на министър Петкова това сътрудничество би било особено полезно, за да се взимат решения в интерес на целия бранш. „Особено ценя диалога с вас и ще разчитам на доброто ни сътрудничество в интерес на минната индустрия, енергетиката и обществото като цяло“, посочи министър Петкова.

Представителите на минния сектор и държавата се обединиха около становището, че е необходимо скорошно приемане на Национална стратегия за устойчиво развитие на минната индустрия в България, която ще даде дългосрочна визия на политиките за подкрепа на бизнеса в този сектор.