fbpx Патологията в помощ на диагностика и управление на заболяването | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Патологията в помощ на диагностика и управление на заболяването

Едва ли някой се се е замислял за смисъла и значението на патологията, но всъщност тя е една важна част от медицината, без която не биха могли да се установят много заболявания. На медиен семинар, организиран от Рош България, специалисти разясниха нейното значение. Патологията изучава етиологията, патогенезата, морфологичните и функционални промени в клетки, тъкани и органи. Много често патолозите нямат директен контакт с пациентите, а в действителност имат важна роля в консултацията на лекуващите лекари, с цел поставяне на точна диагноза. Патолозите познават всички аспекти и специфики на клетките и тъканите, интерпретират микроскопските промени и резултатите от молекулярните тестове, поставят детайлна и точна морфологична диагноза, като същевременно правят прогноза за хода на болестта. В този смисъл, въпреки че патолозите рядко контактуват директно с пациентите, те са незаменима част от екипа, който се грижи за здравето на болните.

Проф. д-р Савелина Поповска, ръководител катедра „Патологоанатомия“ на МУ – Плевен представи ролята на патолозите при персонализираната терапия на онкоболни. Това е съвременен подход в лечението на ракови и други заболявания, който се основава на вземане на информирано решение за избора на терапия, базирано на индивидуалните характеристики на всеки конкретен пациент и неговото заболяване.

Ярък пример за персонализация в медицината е т.нар. „съпътстваща диагностика“ при прицелни терапии, чиято цел е да селектира само пациентите, които биха имали полза от дадено лечение. Персонализираната медицина цели да се намери по-ефективното и по-безопасно лечение, спестяване на време, необходимо за избор на подходящата терапия и по-рационалното разходване на финансовите средства, което са и нейните основни преимущества. Ролята на патолога в прецизното поставяне на диагнозата и съобразяването на избора на лечение с индивидуалните особености на пациента, дава възможност за висок процент предвидимост на очаквания резултат, оптимизиране на инвестираните средства и повишаване на качеството на здравната услуга.

Пример за ролята на прогностичните и предиктивни маркери в правилната терапевтична тактика бе даден с диагностика на HER2 рецептори и хорманални рецептори. Диагностиката на рецепторния статус с идентифицирано по-голямо от нормалното количество HER2 и съответно хормонални рецептори на повърхността на раковите клетки, помага на онколога да предвиди ползите от различните видове лечение и да вземе информирано решение за най-ефективна терапия. Понастоящем тези изследвания се провеждат по утвърдени методики от патолози, специализирани в този вид дейност.

Като друг пример за успешно съчетаване на молекулярна диагностика с прицелна терапия, проф. Поповска посочи лечението на рак на белия дроб. Пациентите, страдащи от такъв вид рак, могат да бъдат подложени на молекулярен тест за идентифициране на специфични мутации. Този подход помага в избора на прилаганата терапия. Разработени лекарства блокират съответните рецептори и като нарушават пътя за предаване на сигнал към вътрешността на клетката, блокират растежа на тумора и задействат туморната клетъчна смърт

Важен момент в лечението на пациента е да разбира по-добре своето заболяване. След направените патологични изследвания, онколозите предоставят данни на всеки пациент за резултатите. Сред основната информация, която медиците трябва да знаят е дали карциномът е инвазивен, в кой стадий е заболяването, има ли метастази в други органи, какви рецептори има съответния тумор и др.

В днешното технологично време, когато информацията е на един клик разстояние, често пациентите четат в интернет и сами правят заключения за своите заболявания. Това обаче не е правилно, защото един специалист разбира по друг начин смисъла на дадена публикация в нета.

В България един от сериозните проблеми е нуждата от адекватен брой патолози и медицински лаборанти. Нарастването на броя на здравните заведения, в които се извършва диагностика, създава необходимост специалистите да работят на повече от едно място. Освен това, патологът се нуждае от постоянно експертно обучение и непрекъснато актуализиране на знанията относно съвременни високоспециализирани техники. Постоянното актуализиране на медицинските стандарти по клинична патология, в съчетание с адекватни промени в нормативната рамка на дейностите в областта, гарантират, че пациентите ще получат подходящата за тях терапия и ще бъдат лекувани по възможно най-ефективния начин.