fbpx Модерен пивоварен комплекс ще бъде създаден в Пловдив | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Модерен пивоварен комплекс ще бъде създаден в Пловдив

Уникален по рода си мултифункционален комплекс ще бъде изграден на територията на Каменица“ АД. Той включва микропивоварна за производство на крафт бира, музей на 135-годишната история на пивоварната, класически ресторант – бирария, магазин за сувенири, парк с пространство за отдих и отворена амфитеатрална сцена за културни и социални събития.

Решението за преобразяване на присъствието на компанията в града е взето след задълбочен и пълен анализ на потенциала за развитие на пивоварната в Пловдив. „Истината е, че когато през 1881 г. в пивоварна „Каменица“ е произведена първата бира на България, предприятието се е намирало в периферията на града, в незаселена индустриална зона. Днес, обаче, заводът се намира в сърцето на жилищен квартал, близо до централната част на града, което прави достъпа и обслужването на предприятието изключително трудни и ограничава възможностите ни за бъдещи инвестиции в разрастване на производството“, заяви Марко Ниавро, генерален директор на „Каменица“ АД. Именно поради тази причина ще бъде прекратена дейността на пивоварната в сегашния й вид, като индустриалната производствена дейност на дружеството ще бъде изцяло пренасочена към пивоварната на „Каменица“ АД в град Хасково.

В резултат на това решение, считано от днес, пивоварна Пловдив, ще преустанови дейността си в сегашния си вид. С това, от общо заетите в Пловдив 189 служители, „Каменица“ АД, ще се раздели с 58 служители, които са заети в сферата на производство и логистика. На други 16 служители ще бъде предложено преназначение в пивоварната на компанията в град Хасково. На други 33 служители ще бъде дадена възможност за временно назначение по проект в пивоварна „Каменица“ в Пловдив до пълното  преустановяване на производствените дейности. Така предстоящите промени ще засегнат общо 107 служители, а в Пловдив ще останат да бъдат постоянно заети общо 82 служители на „Каменица“ АД от отдели търговски, финансов, човешки ресурси и други.

Всеки един от засегнатите служители ще бъде обезпечен с компенсационен пакет, който ще осигури доход от 7 до 14 месеца в зависимост от индивидуалния трудов стаж в компанията. Наред с това, на всеки служител по желание, ще бъдат предоставени и кариерни консултации.

Общият размер на инвестицията е близо 2 млн. евро и чрез нея ще бъдат открити около 50 нови работни места в града.

Изграждането на комплекса ще стартира в началото на 2016 г. и се очаква да бъде завършено в началото на 2017 г.