fbpx Ново комерсиално решение за стрес тестове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ново комерсиално решение за стрес тестове

Българските компании вече имат възможност да тестват автоматизирано своите корпоративни приложения или уеб сайтове, като използват LoadMeter - облачна услуга за провеждане на автоматизирани тестове за проверка на работоспособността (мащабируемост и стрес тестове), базирана на HP LoadRunner, най-доброто комерсиално решение в тази сфера.

Наличието на уеб-базиран достъп до високопроизводително решение за автоматизирано тестване е особено необходимо за организации, за които гарантирането на високо качество и непрекъсваемост на предлаганите услуги е от особена важност. За тях е критично предотваряването на рискове като неналичност на системите и уязвимости в софтуера.
Обхватът на потенциалните клиенти е доста широк – уеб сайтове с динамично съдържание и голям брой поребители (например новинарски сайтове, е-магазини и др.), банки, телекоми, софтуерни компании, организации, внедряващи комерсиални решения или пък софтуер, разработен специално за тях. Сценариите за натоварване могат да се изпълнят срещу публично достъпен уеб сайт или срещу корпоративно приложение в локалната мрежа на клиента.

LoadMeter е услуга, подходяща както за големи корпоративни клиенти, така и за малки и средни организации. Тя не изисква закупуването на лицензи и предоставя много изгоден Интернет базиран достъп до пълните възможности на доказано най-доброто комерсиално решение HP LoadRunner. Различните пакети варират от 5-часов достъп за симулиране на до 250 потребители и предоставяне на цялостна услуга, включваща запис на два скрипта, създаване на тестов сценарии, изпълнение на тестове и анализ на резултатите. Друго предимство, освен качеството, е и ценово ефективният модел на предлагане. Ръчните тестовете за проверка на издръжливост при натоварване са трудни и скъпо струващи за провеждане. За целта трябва да се наемат тестери, чийто брой е равен на натоварването, което организацията иска да симулира.