fbpx Бизнесът подкрепя социалната промяна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът подкрепя социалната промяна

Бизнесът е основен двигател за социална промяна, а сътрудничеството с институции и граждански организации е път към успешното преодоляване на редица обществени проблеми, обединиха се участниците в конференцията „Как бизнесът помага – от корпоративна филантропия към инвестиции в обществото”, която се състоя днес в Дома на културата „Борис Христов” в Пловдив.

Събитието, организирано от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), фондация „За Нашите Деца” и Община Пловдив имаше за цел да очертае новите тенденции в областта на корпоративната социална отговорност (КСО),  успешните и иновативни бизнес практики  и работещите модели на сътрудничество между компаниите, институциите и неправителствения сектор в България. То привлече над 70 гости от висшия мениджмънт на български и международни компании, представители на централната и местната власт, социални експерти, медии.

Конференцията предостави платформа, на която заинтересованите страни –  лидери от институциите, неправителствения сектор и бизнеса, дискутираха предизвикателствата, политиките и новаторските подходи в социалната сфера във време, в което наблюдаваме не само необходимост, но и нагласа за обществени реформи. Другата важна цел бе поощряване на добрите практики на компаниите на подпомагане на обществено полезни каузи и инициативи и на новите ефективни форми на сътрудничество с гражданските организации и местната власт.

„Неслучайно сме в Пловдив. Този град освен с богатия си опит в културната сфера има своите големи традиции в бизнеса, както и в развитието на НПО сектора“, каза Максим Бехар, член на УС на БФБЛ, който бе модератор на двете панелни дискусии. Той посочи още, че добрите КСО инициативи е необходимо да бъдат подкрепяни по-усилено от медиите: „Какво по-хубаво от това обществото, клиентите, дори конкурентите да видят добрия опит и да вземат пример от него”. Гостите бяха приветствани и от Петър Зехтински, заместник-кмет на Пловдив.

Деяна Костадинова, секретар по социални политики на Президента, прочете приветствие от името на Президента Росен Плевнелиев. По думите й конференцията е  прекрасен пример за това как от индивидуални жестове на подкрепа вече се говори и работи за инвестиция в обществото: „Бизнесът с КСО е разпознаваем в обществото и има човешко лице. Един успешен и устойчив в дългосрочен план бизнес модел не може да съществува изолирано от социалните процеси”. Деяна Костадинова изтъкна, че отговорът на въпроса как да помага бизнесът се съдържа в социалните приоритети на страната. „Старите институции не само са скъпи, но и остават необратим отпечатък върху социалното поведение на децата, като ги обричат. Като възрастни те да продължават да са клиенти на социалната система. Вече сме наясно, че само политика на последователно, ефективно социално включване може да ни гарантира подготовката на качествен човешки капитал, който е така необходим и за икономическия растеж, и за обществения просперитет. Затова всички ние носим отговорност, това е крачката от корпоративната филантропия към инвестициите в обществото”.

„Целта на Община Пловдив е да продължава да партнира успешно с публичния сектор –  от 44 социални услуги, които предлагаме, 11 са възложени на външни доставчици. В 90% от случаите смятам, че партньорството е много добро и ползотворно за общността. Радваме се, че фондация „За Нашите Деца” вече толкова години е наш надежден и коректен партньор в името на благосъстоянието на децата”, заяви в изказването си Георги Титюков, кмет на район „Централен” на Община Пловдив. 

От своя страна Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца”, сподели: „Радващо е, че бе привлечено вниманието на хора от различни сектори, именно поставяйки във фокуса благосъстоянието на българските деца. Дадохме заявка да продължим да се подкрепяме, за да може нито едно дете да не расте изоставено в социален дом. За мен бе огромна чест да разбера, че нашата мисия се споделя от толкова партньори, които осъзнават, че бъдещето на нашата нация е в инвестирането в ранната детска възраст, когато децата трябва да живеят в сигурно семейство, а не в изолацията на домовете. Практиката ни показва, че подкрепата на детето и семейството му в най-ранното детство спестява много ресурси на държавата и обществото в бъдеще”.