fbpx Бизнесът все още не знае какво го очаква в ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът все още не знае какво го очаква в ЕС

Малките и средните предприятия (МСП) са много чувствителни и имат нужда от по-специално вниманиe. Те започват да придобиват самочувствие и сами успяват да защитават инвестиционните си проекти. Преди година-две МСП основно се позоваваха на консултанти, които в интерес на истината, в по-голямата си част представяха научни трудове, и не винаги успяваха да защитят проектите. Но вече виждаме, че мениджър, главен счетоводител и маркетинг специалист в една фирма успяват да направят един достатъчно добър и защитим проект. Така има пряката ангажираност на управляващите. Не случайно една от кризисните точки при преценката на кредитния риск е доколко мениджмънтът има опит в дейността, доколко познава законодателството и как вижда в дългосрочна перспектива бизнеса си.
Всички знаем проблемите на МСП - това е дейност в растящ сектор с високи риск и доходност.

От какво произтича рискът?

Ние разполагаме с ограничена информация за малките и средни фирми. Освен това те много често променят предмета си на дейност - тази динамика показва нестабилност и съответно резерви от страна на която и да е банка по отношение на кредитиране. Но един от най-съществените проблеми при МСП е, че

липсва дългосрочно стратегическо планиране

Не само да изведеш фирмата в рамките на следващата година, а да я видиш в нейното дългосрочно развитие.
Много често фирмите идват в банката само на базата на спонтанна идея. Те казват - доскоро търгувах с платове, но не ми върви и реших да си купя мелница. Предприемачът чул, че от това може да се печели и без да е запознат в детайли с изискванията, идва с намерение да получи финансиране.
Има и модни тенденции - периоди, в които даден бизнес става много популярен. Така беше с бензиностанциите и газостанциите, от които се търсеше бърза печалба.
При нас, а и във всички банки, е заложен принципът за споделяне на инвестиционния риск чрез осигуряване на собствени средства.
Изискването на БНБ е осигуряване на собствено участие в размер на 25% от нетната стойност на инвестицията, т.е. стойността без ДДС
Нужно е МСП да докажат сериозни инвестиционни цели, гарантирана реализация на продукта или услугата, които ще създават, дългосрочна перспектива на пазара и печалба.
Интересен в това отношение, например, е сектор "Млекопреработване" - доста мандри се закриха, защото се предоставяха разрешителни за строеж на подобни обекти и се
оказва, че голяма част от тях са построени, без да отговарят на изискванията на ЕС.

Ние не можем да допуснем,
че документите, които ни се предоставят като разрешителни, не изпълняват съвременните изисквания


Това са изключения от правилото, но все пак автоматично водят до един завишен кредитен риск и банката се колебае оттук нататък дали да дофинансира обекта или да преустанови финансирането. Ако фирмата няма друг източник за погасяване на задълженията си, пред банката остава възможността да се удовлетвори от обезпечението като вторичен източник на погасяване, но това са безкрайни процедури и никоя банка не желае да ги предприема. И тогава избираме по-малкото зло - да предоставим още средства и проектът да просъществува. Естествено всичко това е плод на задълбочен
и многостранен анализ.

Проблемът има и друго измерение - самите производители бързат, като не спазват технологията на производство

Искат мигновена печалба, защото "нямат време да чакат". Например на пазара се пуска кашкавал след 20 дни (а технологичното време за зреене е много по-голямо). Така той е с ниско качество, удря се марката и тя няма пазар. После идва въпросът - "Ами сега какво да правя?"
Ние сме изключително внимателни при формулирането на условия на кредита, които понякога са твърде много. Но това е неизбежно предвид пътя, който трябва да измине един производител, за да реализира успешно бизнеса си. При финансиране на строително-монтажни работи, обикновено не изчакаме получаването на разрешително за строеж, а се стремим паралелно с процеса на набавяне на необходимите лицензионни и разрешителни, да извършваме анализ на кредитната преписка.
Един от последните финансирани проекти е по програма "Високи технологии". Кредит, предназначен за изграждане и оборудване на предприятия за нови строителни продукти - архитектурно-строителни блокчета, които се добиват на база екзотермичен процес. Тази технология предполага много по-бързо изработка на продукт със значително по-добри технически характеристики. Но самият клиент не бе предвидил получаването на разрешително от Министреството на регионалното развитие и благоустройството, което да му дава право да продава, т.е. да узакони продажбите си.

Нашата банка обмисля да създаде звено, специализирано за своевременно информиране за изискванията на ЕС

за да подпомогне просъществуването на бизнеса, да се гарантира погасяването на кредита. Кредитите, които банката приоритетно отпуска са дългосрочни - до 10 години, което означава, че отпуснатите през 2005 г. ще бъдат изцяло погасени през 2015 г. и което означава, че през този период фирмите-кредитополучатели, трябва успешно да са заели мястото си на общия европейски пазар.

Обезкуражаващо е, че част от МСП се чувстват така, все едно процесът на евроинтеграция е встрани от тях

Предприемачът счита, че когато България стане равноправен член на ЕС, той ще бъде "заведен " там, т.е. ще му бъде гарантирано място на пазара или с други думи някой друг, а не самият той ще се погрижи за неговото бъдеще.
Често множеството утежнени регулаторни режими, пред които е изправен бизнесът го демо-тивират да изведе проекта докрай. Като се сблъскат с тежката административна процедура и извървят пътя за реализация на един обект, казват "втори път няма да се захвана с подобно нещо". Така се губи мотивация.
Разбира се, все по-често има и фирми, извършващи задълбочен анализ на дейността си, и отговорно подхождат в реализацията на бизнес целите си. Те са коректните партньори и платци. Трудностите идват оттам, че ние трябва да оглеждаме десетки проблеми в аванс, защото ставаме партньори в сделка. Ние печелим заедно с МСП и като партньори трябва да индикираме всеки потенциален проблем, пред който би се изправила фирмата и нейния бизнес.