fbpx Въпросите, които никога не бива да спирате да си задавате | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Въпросите, които никога не бива да спирате да си задавате

 

В бързината на ежедневието често губим посоката и смисъла на нещата, които правим. Постепенно се промъква чувството, че не ние движим ситуациите, а те задвижват нас. В един такъв ден, в който се чувстваме едва ли не безсилни пред обстоятелствата най-ефективното действие, което можем да предприемем е просто да спрем и да направим деня си тотално различен. Да отменим всички ангажименти, да останем сами с мислите си и да се опитаме да си отговорим на няколко много важни въпроси, за да проверим доколко сме се отклонили от това, към което се стремим и да се фокусираме отново. Периодичното правене на това упражнение носи яснота и вътрешно спокойствие, че се движим в правилната посока.

Въпросите, които си задавам аз са в две основни групи – лично за мен и за работата. Споделям ги, като се надявам да ви помогнат да видите по-ясно ситуацията, в която се намирате и да ви подтикнат да предприемете промени, в случай че сте се отклонили от първоначалните си намерения. Ето ги и тях:

Лични

- Какво искам? - Това, което си мисля, че искам, наистина ли аз го искам или някой друг ми е казал, че е ценно и затова го искам?
- Ако наистина искам това, което казвам, решенията и действията ми в момента водят ли ме към това, което искам?
- Има ли по-пряк път, по който да стигна до това, което искам?
- Готов ли съм да поема цялата отговорност за собствените си действия и последствията от тях и в двата случая – ако постигна или ако не постигна това, което искам?

В бизнеса

Мисия, ценности - Защо съществува бизнеса ни? Каква е ползата от него за другите (клиентите, обществото)? (Каква е ползата за мен, трябва да е ясна от отговорите на личните въпроси.)

Стойност за клиентите

- Защо клиентите купуват от нас?

Конкурентни предимства

- В какво сме най-добри? Използваме и развиваме ли това, в което сме най-добри?

Цели

- Какво всъщност искаме да постигнем в бизнеса си? Кога го искаме?

Развойна дейност

- Продуктите и услугите, които предлагаме в момента по най-добрия начин ли предоставят ползата, която искаме клиентите ни да получат? Има ли други продукти и услуги, които да повишат ползата за клиентите ни?

Вътрешни процеси

- По най-добрият начин ли функционира бизнеса ни или има процеси, които трябва да усъвършенстваме? Има ли начин с по-малко разходи да постигаме по-добър резултат?

Приоритезиране, фокусиране

- Кои са онези 20% от дейностите, които ще ни донесат 80% от желаните резултати?

Необходими ресурси

- Кои са най-важните неща, които, ако ги имахме щяхме със сигурност да постигнем това, което искаме? Как да си ги набавим?

Действие

- Какво трябва да предприемем веднага, за да задвижим възможно най-бързо нещата в желаната от нас посока?

Надявам се, да не се заблудите, че това са лесни въпроси, макар да звучат ясно и като че ли следва всеки да знае отговорите им. Въпросите за бизнеса могат да се използват като въпроси за целенасочена екипна дискусия с цел откриване на области за усъвършенстване на бизнеса и отново фокусиране към важните неща.