fbpx Фази на развитие в семейството | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За повече здрави семейства

Фази на развитие в семейството

Всекидневната работа много пъти изтощава и вечер, когато се приберем в къщи, при семейството, много пъти продължаваме да сме обсебени от нея и да не можем да се отървем от задачите, от случките, от проекта, който „виси” над главата ни…Забравяме, че семейството е нашият най-важен пристан, на който обаче често се случва също да има бури. И най-вече, когато сме родители.

Фази на развитие в семейството

Фазите на развитие са серия от промени в цикъла на семейния живот, които имат характерна динамика и отговорности. Те са обусловени от стадиите на човешкото развитие, започвайки от раждането, преминавайки през детството, и стигайки до пенсионирането и смъртта.
Автономност

Основният фокус в тази първа фаза на развитие е отделянето от родителите. Вродената тенденция на подрастващия човек е да се отдели емоционално и функционално. Това е необходима предпоставка за успешното възникване на нови привързаности (вкл. интимни връзки) и за поставянето основите на финансова и професионална независимост.

Установяване

Това е фазата, в която самостоятелният индивид избира партньор и полага основите на семейната система. В тази фаза задачите са изграждане на удовлетворителна връзка с партньора, установяването и поддържането на контакти с разширеното семейство, както и решението дали да се създадат деца. Сериозно предизвикателство е необходимостта от адаптация на автономната личност към партньора и нуждата от грижа за връзката.

Поява на дете и родителстване

Тази фаза започва със създаването или осиновяването на първо дете. След период на очакване, появата на дете обикновено е съпътствано с изумление и родителите трябва да се приспособят към новата си роля. Адаптацията към родителстването обаче често се оказва трудна. Това е свързано с приемането на нов член на семейната система, което налага да се променят графици, задължения и взаимоотношения. Необходимо е да се преразгледат и  взаимодействията с родителите в техните нови роли на баби и дядовци. На този етап често се отчита, че връзката между партньорите страда поради мащабната промяна във фамилната система. Това изисква внимание и полагане на грижа за партньорските взаимоотношения.
 

Отглеждане на малко дете

С появата на първото дете семейният живот се променя завинаги. Всяко дете се ражда със свои индивидуалност и темперамент, които членовете на едно здраво семейство трябва да приемат. Често срещано предизвикателство е трудността да се определи докъде се простира ролята на родителя като възпитател и къде започва зачитането на личностните характеристики и избори на детето.

Децата обикновено са изпълнени с енергия и любопитство. Въпреки, че това стимулира обичта на родителите, то изисква много енергия и уморява. В същото време е важно за родителите да продължават да обръщат внимание на личните си взаимоотношения в контекста на многобройните задължения и ограничена интимност в дома. Комуникацията между партньорите, включваща и сексуалните отношения, може да се окаже сериозно застрашена. Налага се възрастните да планират време, в което да са насаме, за да поддържат удовлетворението във връзката.

Заедно с насърчаването на социалните взаимодействия, е важно да се поощряват личните интереси и образователни стремежи на детето. Това отнема значителна енергия на родителите, но е необходимо те да отделят време и за собственото си личностно развитие.

Семейство с юноша

В тази фаза на развитие родителите трябва да позволят и подкрепят индивидуализацията на детето. Изисква се голяма гъвкавост и променливост в семейните граници, за да се поощри неговата самостоятелност. Често пъти балансирането на свободата с отговорностите на юношата е основно предизвикателство. Това е и фаза на преоткриване и развитие на личните интереси и занимания на родителите.

Напускане на семейството от детето

Това е фазата, в която се проявяват резултатите от положените усилия да се подготви детето за независим живот. Когато това се случва, задачата на родителите е да адаптират дома и семейната система към отсъствието на деца. Необходимо е да се приемат нови начини за свързване с тях, като същевременно им се дава подкрепа. Това включва изграждане на отношения с партньорите на децата, както и с техните деца. Основно предизвикателство е приемането и уважението на изборите на вече порасналото дете, дори когато родителите не ги споделят. Това е фаза, в която родителите предефинират брачните си отношения и започват подготовка за оттегляне от работа.

Двойка на възраст

Адаптацията към пенсионирането е свързана с емоционални, физиологични и материални предизвикателства. С остаряването настъпва влошаване на физическото здраве и намаляване на възможностите. В тази фаза на много хора се налага да преживеят загубата на собствените си родители. Нерядко хората остават да живеят сами в напреднала възраст поради загуба на партньора си. Най-сериозното предизвикателство е необходимостта от приемане на собствената смъртност.
Процесите на развитие са неизбежни и всички семейства се променят с времето. Затова разбирането на тези процеси е от изключителна важност - това позволява по-безболезнено преминаване от една фаза в следваща. Колкото повече се знае за предизвикателствата във всяка една фаза, толкова са по-добри шансовете за адекватна реакция към тях.

Здравословното семейство се адаптира адекватно към променящите се нужди в съответствие със стадиите на развитие. Всяка промяна изисква семейството да се учи и да прилага нови способности.

------------------

Д-р Веселин Христов е посланик на кампанията на „Верея“ "За повече здрави семейства". Има над 10 годишен опит в психотерапията и детско-юношеската психиатрия. Занимава се с групова и индивидуална психотерапия, диагностика и медикаментозно лечение на психичните разстройства, клинична супервизия, кризисна терапия и изготвяне на експертизи.

Кампанията на „Верея“ "За повече здрави семейства" цели да покаже как съвременното българско семейство се справя с различни предизвикателства и въпреки това остава здраво. Всеки може да сподели вдъхновяваща история на semeistvo.vereia.bg: семейство без брак; „патриархално семейство“; „матриархално семейство“; семейства от един родител и дете; „доведено семейство“; приемно семейство, свързани с брак родители и деца и др.