Европейска интеграция

23 Ноември 2009

Знаем ли какво ни очаква в следващите години?

Сред бизнеса у нас доминира положително отношение към присъединяването на страната към ЕС - 86 % подкрепят усилията в тази посока. Повече от половината (58%) категорично одобряват процеса. Противниците на членството са около една десета - 11 %.
Факт е, че големината на фирмата оказва влияние...
16 Май 2005

Международни стандарти за финансови отчети

Ориентацията на нашето счетоводно законодателство към прилагането на Международните стандарти за финансови отчети вече е факт.
Съгласно Закона за счетоводството (ЗС), годишният финансов отчет се изготвя и представя на база на Международните счетоводни стандарти за финансови отчети (МСФО) и...
16 Май 2005

Екология и бизнес


Милен Димитров е роден през 1969 г. в с.Черковна, Варненско. Завършва магистратура по опазване на околната среда в Техничес-кия университет във Варна. От
1996 г. до 2003 г. работи като експерт по екология в производствено-технологичен отдел в “Полимери" АД - Девня. От 2003 до 2004 г....
16 Май 2005

Безопасност и качество на хранителни продукти


Д-р Снежана Алтънкова е завършила медицина във Висшия медицински институт във Варна, специалност "Обща хигиена". От 1975 до 1984 г. работи като асистент в Катедра по хигиена и професионални болести в института. След това
д-р Алтънкова е ординатор в отдел “Хигиена на хранене" в Столична...
16 Май 2005

Търговия в Европейския съюз


Бизнесът очаква увеличаване на
приходи от експорт
В края на 2004 г. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) направи проучване сред 800 фирми от реалния сектор на икономиката у нас за очакванията им за бизнес климата през 2005 г. Изследването...
16 Май 2005

Търговската марка в национален и международен аспект


Адвокат Янита Тончева е експерт в областта на корпоративното, търговското право и интелектуалната собственост. Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "право" през 1991 г.
Член е на Българо-Американски Търговски и Икономически Съвет, УС на Българско сдружение на участници в...
16 Май 2005

Здравословни и безопасни условия на труд

Предотвратяването на професионалния риск и промяна в законодателството на страната в сферата на безопасност и здраве при работа, е важно условия за интегрирането на България в Европейския съюз.
Промените в областта на безопасността и здравето при работа започна с приемане на Закона за...
16 Май 2005

Фирмите трябва да инвестират, за да издържат на конкурентния натиск


От 18 милиона фирми в ЕС, 99,1% са малки и средни предприятия. По определение на ЕС, което е в сила от 1 януари 2005 г. микропредприятие е предприятие с персонал до 10 дущи и годишен оборот от 2 млн. евро. Малко предприятие е предприятие до 50 души персонал и оборот до 10 млн. евро и средно -...
16 Май 2005

Бизнесът все още не знае какво го очаква в ЕС

Малките и средните предприятия (МСП) са много чувствителни и имат нужда от по-специално вниманиe. Те започват да придобиват самочувствие и сами успяват да защитават инвестиционните си проекти. Преди година-две МСП основно се позоваваха на консултанти, които в интерес на истината, в по-голямата си...
16 Май 2005

Данъчна политика и ЕС

Акцизи По отношение на хармонизацията на законодателството ни в областта на акцизите следва да се има предвид, че в България акцизните ставки за горивата, спиртните напитки и цигарите са под минималните за ЕС размери.
Във връзка с това са поети ангажименти за достигане на минималните за...