fbpx Европейска интеграция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейска интеграция

Сред бизнеса у нас доминира положително отношение към присъединяването на страната към ЕС - 86 % подкрепят усилията в тази посока. Повече от половината (58%) категорично одобряват процеса. Противниците на членството са около една десета - 11 %. Факт е, че големината на фирмата оказва влияние върху отношението към членството в ЕС. Най-висок дял привърженици на интеграцията (94%) има сред представителите на големите фирми (над 250 души персонал). Поддръжниците намаляват в следващите групи и сред представители на микропредприятията (до 10 човека персонал).
Предотвратяването на професионалния риск и промяна в законодателството на страната в сферата на безопасност и здраве при работа, е важно условия за интегрирането на България в Европейския съюз.
Адвокат Янита Тончева е експерт в областта на корпоративното, търговското право и интелектуалната собственост. Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "право" през 1991 г.
Бизнесът очаква увеличаване на
Д-р Снежана Алтънкова е завършила медицина във Висшия медицински институт във Варна, специалност "Обща хигиена". От 1975 до 1984 г. работи като асистент в Катедра по хигиена и професионални болести в института. След това
Милен Димитров е роден през 1969 г. в с.Черковна, Варненско. Завършва магистратура по опазване на околната среда в Техничес-кия университет във Варна. От
Ориентацията на нашето счетоводно законодателство към прилагането на Международните стандарти за финансови отчети вече е факт.
Малките и средните предприятия (МСП) са много чувствителни и имат нужда от по-специално вниманиe. Те започват да придобиват самочувствие и сами успяват да защитават инвестиционните си проекти. Преди година-две МСП основно се позоваваха на консултанти, които в интерес на истината, в по-голямата си част представяха научни трудове, и не винаги успяваха да защитят проектите. Но вече виждаме, че мениджър, главен счетоводител и маркетинг специалист в една фирма успяват да направят един достатъчно добър и защитим проект. Така има пряката ангажираност на управляващите.
От 18 милиона фирми в ЕС, 99,1% са малки и средни предприятия. По определение на ЕС, което е в сила от 1 януари 2005 г. микропредприятие е предприятие с персонал до 10 дущи и годишен оборот от 2 млн. евро. Малко предприятие е предприятие до 50 души персонал и оборот до 10 млн. евро и средно - до 250 души персонал и оборот от 50 млн. евро.