Европейска интеграция

23 Ноември 2009

Знаем ли какво ни очаква в следващите години?

Сред бизнеса у нас доминира положително отношение към присъединяването на страната към ЕС - 86 % подкрепят усилията в тази посока. Повече от половината (58%) категорично одобряват процеса. Противниците на членството са около една десета - 11 %.
Факт е, че големината на фирмата оказва влияние...
16 Май 2005

Фирмите трябва да инвестират, за да издържат на конкурентния натиск


От 18 милиона фирми в ЕС, 99,1% са малки и средни предприятия. По определение на ЕС, което е в сила от 1 януари 2005 г. микропредприятие е предприятие с персонал до 10 дущи и годишен оборот от 2 млн. евро. Малко предприятие е предприятие до 50 души персонал и оборот до 10 млн. евро и средно -...
16 Май 2005

Бизнесът все още не знае какво го очаква в ЕС

Малките и средните предприятия (МСП) са много чувствителни и имат нужда от по-специално вниманиe. Те започват да придобиват самочувствие и сами успяват да защитават инвестиционните си проекти. Преди година-две МСП основно се позоваваха на консултанти, които в интерес на истината, в по-голямата си...
16 Май 2005

Данъчна политика и ЕС

Акцизи По отношение на хармонизацията на законодателството ни в областта на акцизите следва да се има предвид, че в България акцизните ставки за горивата, спиртните напитки и цигарите са под минималните за ЕС размери.
Във връзка с това са поети ангажименти за достигане на минималните за...
16 Май 2005

Международни стандарти за финансови отчети

Ориентацията на нашето счетоводно законодателство към прилагането на Международните стандарти за финансови отчети вече е факт.
Съгласно Закона за счетоводството (ЗС), годишният финансов отчет се изготвя и представя на база на Международните счетоводни стандарти за финансови отчети (МСФО) и...
16 Май 2005

Екология и бизнес


Милен Димитров е роден през 1969 г. в с.Черковна, Варненско. Завършва магистратура по опазване на околната среда в Техничес-кия университет във Варна. От
1996 г. до 2003 г. работи като експерт по екология в производствено-технологичен отдел в “Полимери" АД - Девня. От 2003 до 2004 г....
16 Май 2005

Безопасност и качество на хранителни продукти


Д-р Снежана Алтънкова е завършила медицина във Висшия медицински институт във Варна, специалност "Обща хигиена". От 1975 до 1984 г. работи като асистент в Катедра по хигиена и професионални болести в института. След това
д-р Алтънкова е ординатор в отдел “Хигиена на хранене" в Столична...
16 Май 2005

Търговия в Европейския съюз


Бизнесът очаква увеличаване на
приходи от експорт
В края на 2004 г. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) направи проучване сред 800 фирми от реалния сектор на икономиката у нас за очакванията им за бизнес климата през 2005 г. Изследването...
16 Май 2005

Търговската марка в национален и международен аспект


Адвокат Янита Тончева е експерт в областта на корпоративното, търговското право и интелектуалната собственост. Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "право" през 1991 г.
Член е на Българо-Американски Търговски и Икономически Съвет, УС на Българско сдружение на участници в...
16 Май 2005

Здравословни и безопасни условия на труд

Предотвратяването на професионалния риск и промяна в законодателството на страната в сферата на безопасност и здраве при работа, е важно условия за интегрирането на България в Европейския съюз.
Промените в областта на безопасността и здравето при работа започна с приемане на Закона за...