fbpx Българите подценяват сърдечните и онкологични заболявания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите подценяват сърдечните и онкологични заболявания

Данните на НСИ за 2011 г. сочат, че повече от половината смъртни случаи в страната са причинени от сърдечно-съдови заболявания, а на второ място се нарежда смъртността, причинена от злокачествени онкозаболявания. Тези рискове обаче се подценяват. Резултатите от национално представително социологическо проучване, проведено в края на 2012 г. от агенция Ноема за Филипс в България, показват, че важността на сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания не се отчита достатъчно от хората. Едва 23% от анкетираните се чувстват застрашени от сърдечно-съдови заболявания и инфаркт, а още по-малък е процентът на българите, възприемащи онкологичните заболявания като потенциална заплаха за живота си през следващите пет години.

Същевременно за последните две години почти с 10% (достигайки 30%) се е увеличил делът на хората, страдащи от хронично заболяване. Над 45% от българите вярват, че съвременните методи за диагностика могат да им осигурят по-дълъг живот, но почти половината от анкетираните смятат, че в България няма достатъчно медицинска техника за ранна диагностика и превенция на заболявания. За 75% от анкетираните определящи фактори при избора на лечебно заведение са именно медицинското оборудване и репутацията на специалистите.

"Подобни проучвания са особено полезни при оценката на обществените нагласи спрямо рисковете за здравето на населението и начините за справяне с тези проблеми. Новите технологии могат качествено да подобрят ефективността на здравеопазването, което от своя страна ще направи разходите контролируеми. Схващането, че новите технологии биха оскъпили здравеопазването е погрешно. В действителност, разходите за закупуване на медицинско оборудване са по-малко от 2% от общия бюджет за здравеопазване в света. Иновациите в грижата за здравето ще намалят разходите за пациентите и да повишат осезаемо качеството на предлаганите медицински грижи в страната", казва Радмила Филева, Изпълнителен директор на Филипс България и Директор бизнес развитие за Югоизточна Европа Сектор Здравеопазване.