fbpx Българите са консервативни към хазарта, но 44% от тях участват в такива игри | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите са консервативни към хазарта, но 44% от тях участват в такива игри

Около 43% от българите не одобряват участието в хазартни игри и не свързват тези игри с възможност за забавление. Въпреки тези нагласи, близо 44 % от хората признават, че регулярно участват в различни форми на хазартни игри. Данните са от национално представително проучване, проведено през март 2016г. от Института за социални изследвания и маркетинг МБМД.

Крайната позиция на неодобрение е по-скоро въпрос на консервативна обществена нагласа, а не произтича пряко от лично придобит негативен опит. Преобладаващото мнение (40%) на българите е, че участието в хазартни игри им дава възможност за лесна печалба, но много малка степен от сънародниците ни (10%) приемат това като форма на забавление.

Игрите от т.нар. „мек хазарт“ (тото, лото, Еврофутбол) традиционно не се приемат негативно и не се асоциират от играещите като игри с висок риск от развитие на хазартна зависимост вероятно заради ниските залози, макар честотата на участие да е над 15 пъти по-висока, отколкото при другите форми на хазартни игри. Ясно изразено е негативното отношение към игри в игрални зали и казина, въпреки липсата на личен опит на мнозинството от респондентите (само 4% от българите са посещавали някога игрални зали и казина). 75% от българите категорично заявяват, че не биха участвали в такива игри.

Между 2,5 и 3,5 % от играещите тото и лото игри признават че са изпитвали някога финансови затруднения заради неразумна игра, което се равнява на около 1,5 % от всички играещи.

Оказва се, че българските играчи не успяват да планират добре бюджета и времето си за участие в хазартни игри. Една трета от участниците не знаят предварително какъв бюджет имат за игра, а близо две трети нямат предварително определено време за игра.

Това показва, че е нужна информация и изграждане на култура на игра, при което всеки участник ще може да си планира много по-добре средствата и времето за игра което ще намали рисковете от неразумна игра и развитие на хазартна зависимост.

Близо 80 на сто от участниците в тото, лото, бинго игрите свободно споделят пред близки и приятели за участието си, което отново потвърждава, че тези форми на „мек хазарт“ не се разпознават като хазартни игри и се ползват с голяма обществена популярност.

Около 60 на сто от играещите смятат, че са нужни практики и правила за защита от пристрастяване. Мнозинството от българите (62%) биха насочили към консултиране тези, които се връщат да играят възможно най-бързо с цел да си върнат загубите. Като цяло по-младите и по-образовани хора симпатизират на идеята за подобен вид превантивни мерки.