fbpx Българите се разплащат с карти най-често при пазаруване на храни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите се разплащат с карти най-често при пазаруване на храни

По-голямата част от активните български картодържатели имат дебитна карта (78%), а 17% от картодържателите притежават както дебитна, така и кредитна карта. Според MasterIndex България близо две трети от активните картодържатели (67%) най-често използват дебитните си карти за закупуване на храна. Сравнително по-малко от тях купуват дрехи (36%), плащат с картите си в бензиностанции (28%) и за комунални услуги (26%). Половината от българските картодържатели (49%) плащат с карта за суми над 25 лева.

Кредитните карти най-често се използват в бензиностанции (37%), за пазаруване в интернет (36%), както и за плащане на комунални сметки и закупуване на храна (всеки по 32%), при пътуване в чужбина (28%), а 21% от картодържателите най-често използват кредитните си карти за дрехи.

Интересът на активните български картодържатели към използването на картови плащания обхваща широк диапазон от локации, напр. 37% от картодържателите, по-голямата част от които жени, биха искали да използват разплащателни карти в здравни институции, докато 19% от картодържателите посочват държавни и общински учреждения, в които да платят своите данъци и такси. В същото време 8% споменават откритите пазари като желано място за картови плащания и 7% от анкетираните заявяват, че биха искали да плащат с картите си навсякъде.