Българите се страхуват да теглят ипотечен кредит

Според анализ на поведението и страховете на домакинствата у нас, направен от експертите на Кредит Център, Топ 4 на страховете са:

  • страх от задлъжнялост за дълъг период от време

  • страх от загуба на доходи

  • рязко покачване на лихвите

  • рязък спад в цената на закупения имот

Анализът еднозначно показва, че страховете се дължат основно на липсата на традиции в ползването на ипотечни кредити у нас. Практиката от последните 10 години е спорна, тъй като кризата сложи отпечатък върху пазара и превъзмогването на последиците ще отнеме време. Тази предлазливост има своите положителни страни - хората вземат разумни, оразмерени спрямо техните възможности решения и това силно ограничава риска от проблеми на по-късен етап.

Втори по значимост са опасенията, свързани със загуба на доходи. Близо 30% от клиентите търсят гаранция в случай на безработица. Вариант за защита остават и застраховките срещу безработица, които се предлагат на пазара през последните години.

Рязката промяна в лихвените нива плаши почти половината от потребителите. Основните и опасения са свързани с исторически ниските нива на индексите “софибор” и “юрибор” в момента и очакванията те да започнат да се покачват.

Най-малък /под 20%/ е делът на клиентите, които споделят опасения за спад в стойността на имота. Според анализаторите кризата дойде неочаквано за част от българите, но продължи достатъчно дълго, за да се приемат новите цени на имотите за нормални. Последната година имама стабилизиран имотен пазар и очакванията за знаичтелен спад наистина са неоснователни. Промените в Закона за потребителкия кредит относно появата на кредити с ограничена отговорност дават решение за точно този дял от потребителите.