fbpx България е добро място за инвестиции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България е добро място за инвестиции

България е добро място за инвестиции

През последната година направихме много, за да превърнем България в едно добро място за инвестиции. Страната ни предлага редица предимства - финансова стабилност, висококвалифицирани кадри, потенциал в развитието на иновациите, високотехнологичните производства и услуги с висока добавена стойност. Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева днес на заключителна пресконференция на Българската агенция за инвестиции /БАИ/ за резултатите от проект "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България".

Везиева цитира данни на БНБ, според които за първото деветмесечие на 2015 г. в България са влезли преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в размер на 1.1 млрд. евро, което представлява 2,6% от БВП. Тези параметри надхвърлят стойностите от същия период на предходната година, когато ПЧИ достигат 872.1 млн. евро, представляващи 2% от БВП. По думите й България е на 12-то място в класацията на Ърнст и Янг за привлекателна инвестиционна дестинация в рамките на ЕС. „Това ни дава основание да считаме, че имаме всички предпоставки, за да развиваме повече производства и повече услуги“, допълни тя.

Везиева посочи, че Министерство на икономиката се стреми към това в България да бъдат поддържани развиващи се инвестиции, т.е при вече веднъж създадени в различни сфери инвестиции, те да бъдат допълвани от други. „Следващата година съм сигурна, че ще е още по-добра от тази, ще продължаваме да работим за привличане на още повече инвеститори и подпомагане на българския бизнес, така че да имаме устойчиво развитие и устойчив икономически растеж“, заяви още зам.-министърът на икономиката.

Тя изтъкна, че и през следващата година фокус в работата на Министерство на икономиката ще бъде облекчаване на бизнеса, като се въведат повече електронни услуги. Като най-голям успех през изминалата година Везиева посочи съвместната екипна работа на четири от второстепенни разпоредители на министерството - БАИ, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Националната компания „Индустриални зони“ и Българската агенция по експортно застраховане. „Те са обвързани с една обща цел, а именно да подпомагат бизнеса и да направят България едно по-добро място, чрез въвеждането на нови технологии, нови производства, като това трябва да става реалност в кратки срокове“, бе категорична Везиева.

По време на пресконференцията зам.-министърът на икономиката определи киноиндустрията, IT сектора, машиностроенето и туризма като приоритетни сектори за инвестиции и такива с голям потенциал за развитие. Везиева допълни, че проекти в тези индустрии могат да се възползват от възможностите за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по която предстои да се отворят схеми за внедряване на иновации.