fbpx Българската Ритейл Асоциация и насоки за работа през 2010 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българската Ритейл Асоциация и насоки за работа през 2010 г.

На Общо събрание на Българската Ритейл Асоциация (БРА) бе приета програма за работата през настоящата година. Документът, наречен "Инициативи 2010", представя основните задачи, по които БРА има амбицията да работи активно:
- изработване на механизми за защита срещу търговията със стоки-фалшификати,
- нормативно регулиране на периодите за сезонни намаления,
- предложения до компетентните институции за промени
в законодателството, касаещо търговията на дребно,
- инициативи за подобряване качеството на работата на членовете на
асоциацията и преди всичко, за повишаване на качеството на
обслужване на крайния потребител.

И през тази година БРА ще положи максимални усилия да отстоява интересите на ритейл сектора в България. Ще продължим да работим активно за установяване на трайни работни взаимоотношения с държавни и местни органи на власт, с различни институции и държавни структури, които имат отношение към търговията на дребно. Ще продължи конструктивният диалог с инвеститори, собственици и управители на търговски центрове, както и със сходни организации в страната и чужбина.