fbpx Български ВУЗ се присъедини към инициатива на ООН | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Български ВУЗ се присъедини към инициатива на ООН

Български ВУЗ се присъедини към инициатива на ООН

Висшето училище по застраховане и финанси, пое доброволен ангажимент да участва активно и чрез своите дисциплини да преподава концепциите на устойчивото развитие на всички студенти, както и да подкрепя научни изследвания в тази област. Над 600 учебни заведения от цял свят участват в инициативата, сред които ИНСЕАД – Франция, Бизнес училище Харвард и университета в Бъркли. Според ръководствата на университетите това е бъдещето на образованието и то трябва да помогне на кадрите, които създава, като ги въоръжи с нужните знания и умения да правят отговорен бизнес.

През март тази година България за първи път се включи в международната инициатива "Принципи за устойчиво развитие в образованието". В образованието за устойчиво развитие централно място заемат въпросите за равенство, солидарност и взаимозависимост между различните поколения, за взаимовръзките на човека и природата и отговорностите му към себе си, към човешкото общество и към околната среда.

Според принципите на инициативата, ВУЗФ ще развива способности у своите студенти, свързани с устойчивото развитие, ще интегрира идеята за глобалната социална отговорност в академияната си дейност. ВУЗ-ът ще създаде благоприятна среда за изучаване на лидерската отговорност и ще обвърже изследванията със собственото си разбиране при създаване на устойчива социална среда. Университетът вече работи активно с мениджъри на корпорации и подкрепя диалога между бизнеса, правителството и заинтересовани от социалната отговорност страни – това е един от ангажиментите, които всички 600 университета поемат.

Другият основен акцент в ангажимента е „озеленяване” на цялостната учебна база на университета. Подобен ангажимент са подписали над 400 водещи бизнес училища в света.