Българско приложение "намира" най-подходящата работа

Български предприемачи създадоха мобилно приложение, което въвежда технологична иновация в процеса за търсене на работа на нашия пазар. Приложението пести време и свързва работодателите с кандидатите на база взаимни интереси, опит и умения, а не спрямо обява или позиция. nPloy е създаден специално за забързаното ежедневие, в което времето ни за взимане на важни решения е все по-ограничено. Приложението е изцяло пригодено към модерните нужди и навици на „смартфон“ поколението.

Един от основните проблеми, на пазара в момента, е изключително ниската ефективност на услугите и за двете страни – за търсещите работа и за работодателите. Съществуват десетки интернет портали, които представляват огромни бази данни с обяви или необновени такива със стари кандидати. Процесът и за компаниите, и за търсещите е тромав и изисква много време. Много от обявите са с подвеждащи и неразбираеми заглавия и описание за позициите, а същевременно и заплащането не е посочено, което води до несъответствие между очакванията и предложената длъжност. Проблемът стои и пред работодателите, които  провеждат интервюта с кандидати, които не са добре информирани за позицията.

Концепцията на nPloy е да преодолее проблемите на пазара и да направи намирането на работа бързо и удобно изживяване и за двете страни. След като попълнят профила си, което отнема до няколко минути, кандидатите виждат предварително подредени спрямо зададените от тях критерии карти с позиции („job cards“). Както в популярните приложения за запознанства, потребителите избират с приплъзване дали харесват, или не, съответната работна позиция. По същия начин работодателите преглеждат кандидатите, които са харесали тяхната обява, и избират дали да ги одобрят. 
Когато „харесването“ на двата профила съвпадне, и кандидатът, и работодателят се уведомяват с нотификация, след което попадат в чат стая, за да могат да се запознаят и да поговорят преди да инвестират ценно време, път и подготовка за интервю на живо.

Изкуственият интелект зад платформата се самообучава, колкото повече картички с позиции са прегледани от кандидата. Съответно, показва по-точни и релевантни резултати, с всяко следващо търсене. А ако в платформата се появи нова позиция изключително подходяща за конкретния кандидат, системата ще му изпрати автоматична нотификация от приложението на смартфона, за да може да я прегледа, без да се налага да прави нищо предварително.
Една от ключовите функции, на които разчита nPloy е филтър с обхват на заплащането, който е задължителен и за двете страни. Работодател не може да публикува свободна позиция без да зададе обхват на заплащане. Респективно, кандидатът също трябва да постави очаквания на базата, на които системата да филтрира предложенията.