fbpx Българско участие на финала на първото Global Impact Competition в ЦИЕ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българско участие на финала на първото Global Impact Competition в ЦИЕ

Българско участие на финала на първото Global Impact Competition в ЦИЕ

Първото състезание за глобално въздействие в ЦИЕ и ЮИЕ, подкрепено от компании като Autodesk, Сиско, GE Healthcare или PortfoLion, достигна до хиляди студенти, млади предприемачи и хора от бизнес средите в региона. В рамките на конкурса, бяха подадени 54 заявления от осем държави, в областите здравеопазване, образование и сигурност. Организаторите търсят иновативни проектни идеи, които биха могли да подобрят живота на 1 милион души за период от 3 години чрез използване на всички експоненциално подобряващи технологии. Журито подбра шест от най-забележителни проекти, които за наша радост включват и български финалист - Богдана Ракова (България) с проекта си LIVEstat- телефонен помощник за здравословно пазаруване.
и от България, Република Чехия, Унгария и Полша. Singularity University, разположен в Маунтин Вю, Калифорния, организира състезания за глобално въздействие в различни части на света и за пръв път конкурсът бе организиран в Централна и Източна Европа. Другите проекти са от Полша - Лекарствени отпадъци - уеб-базирана услуга за локализиране на използвани медикаменти и за сигнализиране за недостиг на лекарства, три проекта от Унгария - Хигиена на ръцете за по-здрава планета - иновативно образование и целенасочен контрол на личната хигиена, Виртуален пакет Leonar3Do променя образованието, преподаването и обучението през целия живот и Бъди иновативен: Покоряване на предизвикателствата в реалния живот с творчество, Република Чехия - Избягване на задръстването за поддържане на градските агломерации в действие