fbpx Близо 72 млн. лв. са изплатени по програмата за безвъзмездна помощ за МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Близо 72 млн. лв. са изплатени по програмата за безвъзмездна помощ за МСП

Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са в размер на 71 736 919, 65  лв. Днес стартира оценката на последните три оценителни сесии, с което всички над 27 хил. подадени проектни предложения по процедурата вече са в оценка.

За последния месец са изплатени над 40 млн. лв. и са осигурени необходимите средства всички кандидатствали по процедурата и отговарящи на условията подадени проектни предложения да бъдат финансирани.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 /ОПИК/ подписа нови 1209 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от девета и десета  оценителни сесии по процедурата. Приключи и оценката по дванадесета оценителна сесия, като по нея са одобрени за финансиране 778 проектни предложения.  

През тази седмица приключи подаването на проектни предложения и по процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. До крайния срок /16.30 часа на 24.08.2020 г./ са получени  1 932 броя проектни предложения  на стойност 263 688 340.21 лв.