fbpx БСК разработи предложения за разширяване на банковите услуги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БСК разработи предложения за разширяване на банковите услуги

БСК разработи предложения за разширяване на банковите услуги

 "Българска стопанска камара, в качеството си на национално представителна работодателска организация, работи системно за подобряване на бизнес средата, намаляване дела на сивата икономика, вкл. чрез въвеждане на електронни форми на плащане и изграждане на съвременна инфраструктура на платежните системи". Това каза на пресконференция днес изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

По предложение на БСК от 2004 г. беше драстично намален от 23 на 4 броят на платежните нареждания, подавани през банковата система за социално осигурителните плащания и подоходния данък, което рязко намали разходите на работодателите за обслужване на тези плащания.

Пак по предложение на камарата от 2007 г. стартира процесът по изграждане на връзка между касовите апарати на търговските дружества със системата на НАП.  Данев е убеден че чрез тази мярка ще се осветлят огромна част от оборотите на търговците, ще се повиши събираемостта на данъци и акцизи.

През 2011 г. стартира реализацията на друго предложение на БСК - инсталирането на POS-терминали в държавните и общинските администрации, което прави възможно плащането на данъци и такси електронно, а не само по банков път с платежни нареждания. "По този начин се намаляват разходите, съответно - тежестта на административното обслужване върху бизнеса и останалите потребители", отбеляза изпълнителният председател на БСК и подчерта, че по всички тези мерки БСК работи активно в партньорство с Банксервиз АД, със съдействието на Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт, в рамките на създадените работни групи. За реализацията на последното предложение получихме подкрепа от Парламентарната група на ГЕРБ и Министерството на финансите.

Тези, както и други предложения на БСК в сферата на финансите, целят намаляване дела на сивата икономика, създаване на по-добра бизнес среда, вкл. намаляване на разходите на бизнеса и повишаване ефективността на комуникацията му с администрацията.

БСК разработи пакет от предложения за модернизиране на платежните системи и банковата инфраструктура, повишаване на сигурността и премахване на бюрократичните ограничения пред безкасовите разплащания, ограничаване на едностранно предприемани промени на условия по кредитите, увеличаване на конкуренцията между банките и др. С документа можете да се запознаете от прикачения по-долу файл.