fbpx БТПП стартира проект за повече прозрачност в социалната политика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БТПП стартира проект за повече прозрачност в социалната политика

БТПП стартира проект за повече прозрачност в социалната политика

БТПП обяви началото на проекта „TRUST“ - Прозрачност за устойчива социална политика, осъществяван с финансовата подкрепа на фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. Специален гост на пресконференцията бе Н.Пр. Гюру Катарина Х.Викьор, посланик на кралство Норвегия в България. Той отбеляза, че Норвегия е добър пример по отношение на трипартитното сътрудничество и демонстрира работещ модел, базиран на усилието на всички заинтересовани страни да работят за благосъстоянието на страната.

Тристранният диалог в България се нуждае от усъвършенстване, отбеляза Цветан Симеонов, председател на БТПП и основните направления са съгласувани между социалните партньори. За съжаление в последните месеци има застой в осъществяването на диалога и въпреки ясните изявления на синдикалните организации и колективното искане на всички признати работодателски организации от 05-02-2013, няма обратна информация за намерението да се възобнови тристранното сътрудничество в пълния му вид, а не само с изолирани заседания на някои от комисиите към НСТС. Планираните дейности по проект „TRUST“ включват проучвания и анализи на трипартитното сътрудничество в България; организиране на работно посещение в Норвегия с цел обмяна на добри практики в областта на трипартитния диалог с Конфедерация на работодателите в Норвегия; организиране на кръгла маса и провеждане на семинари в шестте планови региона на България за представяне на резултатите от извършените проучвания и наложилите се изводи, свързани с подобряване ефективността на работа на тристранното сътрудничество.

Facebook коментари