fbpx БВП ускорява темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БВП ускорява темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г.

БВП ускорява темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г.

БВП на България ще ускори темповете си на растеж до 2.6% през 2016 г. Това е един от основните изводи на икономическия екип на УниКредит Булбанк в последния тримесечен анализ. Прогнозата за ръста на БВП е повишена както за тази, така и за следващата година благодарение на значителния напредък в усвояването на средства от ЕС, по-голямото от очакваното понижение на цените на петрола и продължаващото възстановяване на пазара на труда. За второ поредно тримесечие прогнозата за ръст на БВП е повишена от 2.1% до 2.3% за 2015 г и от 2.4% до 2.6% за 2016 г. Очакванията са през тази година да бъде отчетена средногодишна дефлация от около 0.2%. За сравнение година по-рано тя беше 1.4%, докато ускоряването на растежа през следващата година ще направи възможно да бъде отчетена инфлация от около 0.4%.

„От фундаментална гледна точка икономиката изглежда добре позиционирана, за да продължи процесът на възстановяване, задвижван от износа, който в хода на тази година получи допълнителна подкрепа от устойчивия спад на цените на петрола, по-слабото евро и продължаващото възстановяване на пазара на труда“, обяснява Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк. По неговите думи значителна роля за възстановяването на българската икономика досега през тази година има и по-доброто усвояване на средства от ЕС, което достигна 85% към юли и е особено окуражаващо, като се има предвид много слабото начало на процеса. За сравнение за първите четири години бяха усвоени едва 15.6% от общата сума, която се полага на България.

Едновременно със засилване на растежа на БВП се очаква и подобряване на неговата структура. По-конкретно, икономистите на УниКредит очакват износът да превъзмогне глобалната тенденция за забавяне на търговията и да нарасне с нови 3.5% в реално изражение през следващата година. Все пак това би означавало умерено забавяне на темпа от 7.7%, който анализаторите прогнозират за цялата 2015 г. По-голямата част от забавянето ще дойде в резултат от предстоящото нормализиране на лихвените равнища в САЩ, което се очаква да има негативно въздействие върху търсенето в някои от търговските партньори на страната, които са разглеждани като твърде уязвими, като например Сърбия, Хърватия и най-вече Турция. В същото време фактори действащи в обратната посока ще бъдат продължаващото възстановяване на пазара на труда, впечатляващият прогрес в усвояването на средствата от ЕС, изобилната вътрешна и външна ликвидност, както и бавно просмукващите се към останалата част от икономиката положителни ефекти от по-силния от очакваното спад на енергийните цени. Всичко това ще подкрепи процеса на възстановяване на потребителските разходи както и инвестициите през 2016 г.

За възстановяването на потребителските разходи все по-ключово значение ще играе и възстановяването на пазара на труда. За второто тримесечие на 2015 г. нормата на безработица спадна до 9.7%, докато заетостта бележи ръст от 1.1% на годишна база. Близо 2/3 от новооткритите работни места са в едни от най-високоплатените сектори в България – изнесените услуги в сферата на ИТ, комуникации и бизнес услуги. На този фон ускоряването на темпа на растеж на реалните заплати до впечатляващите 7.2% през първото тримесечие на годината на годишна база не изглежда като изненада.