fbpx По-малко хора са пътували през третото тримесечие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-малко хора са пътували през третото тримесечие

По-малко хора са пътували през третото тримесечие

1 205 хил. българи реализирали туристически пътувания през третото тримесечие, по данни на Националния статистически институт. 83.2%, са пътували само в страната, и едва 12.9% - само в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. пътувалите лнамаляват с 20.8%, като понижение се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 23.5%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 4.2 на сто.

Преобладаващата част от туристическите пътувания както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия”, посочени съответно от 61.7 и 74.4% от тях.

През третото тримесечие на като самостоятелни са били регистрирани 1 554 хил. (84.5%) от общия брой лични пътувания. При тях относителният дял на пътуванията без резервация в страната е 79.2%, а на тези в чужбина - 57.8%. Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор в чужбина, е 24.0%, а в страната - 2.3 на сто.

При пътуванията в страната българите са харчили най-много относителен за храна - 42.1%, докато в чужбина водещите са разходите за транспорт - 32.4 на сто.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 362.4 лв. в страната и 553.2 лв. в чужбина. Същевременно разходите на за професионално пътуване са средно 320.6 лв. в страната на човек и 1 325.0 лв. в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. средният разход на човек за лични пътувания както в страната, така и в чужбина намалява съответно с 20.4 и 34.5 на сто. Средният разход за професионални пътувания на лице в страната се увеличава с 80.1%, а за пътувания в чужбина - с 42.0 на сто.