тримесечие

08 Юни 2017

БВП с над 3% ръст

Според експресните оценки на НСИ, през първото тримесечие на 2017 г. БВП се увеличи с 3.4% в реално изражение спрямо същото тримесечие на 2016 г. Неговият най-значителен компонент от страна на търсенето – крайното потребление (87.6% от БВП), нарасна значително - с 4.1% на годишна база. По-...
01 Юни 2016

БВП расте над очакванията през първото тримесечие

Според експресните оценки на НСИ, БВП през първото тримесечие на 2016 г. се увеличи в реално изражение с 2.9% спрямо същото тримесечие на 2015 г. Неговият най-значителен компонент от страна на търсенето – крайното потребление (85.2% от БВП), нарасна умерено с 0.5% на годишна база. По-малкият...
27 Юни 2013

Еврозоната ще отчете ръст едва четвъртото тримесечие

Еврозоната ще отчете негативен ръст през второто тримесечие, но ще навлезе в зоната на растежа през четвъртото тримесечие. За 2014 г. може да се очаква среден ръст между 1% и 1.5% и по този начин допълнително да се възстанови икономиката, се казва в анализ на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ)....
23 Ноември 2012

По-малко хора са пътували през третото тримесечие

1 205 хил. българи реализирали туристически пътувания през третото тримесечие, по данни на Националния статистически институт. 83.2%, са пътували само в страната, и едва 12.9% - само в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. пътувалите лнамаляват с 20.8%, като понижение се наблюдава...
15 Ноември 2011

БВП е нараснал с 1,3% през третото тримесечие

Брутният вътрешен продукт е нарастнал с 1.3% през третото тримесечие на годината спрямо същия период на 2010-а по данни от НСИ. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2011 г. е 18 148 млн. лв., като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите...
20 Октомври 2011

Нетният износ с най-голям принос към растежа на БВП и през второто тримесечие

Юробанк И Еф Джи Груп ревизира прогнозата си за развитието на икономиките на Нова Европа, включително България, където Групата е представена от Пощенска банка. В най-новия си доклад за региона звеното за икономически изследвания и прогнози на Юробанк И Еф Джи коригира своята прогноза за БВП за...
06 Юли 2011

Увеличен износ на българско вино за първото тримесечие

Общият износ на вино за първото тримесечие на 2011 г. на България е в размер на 10 375 710 л., което показва ръст от 6,6% или 638 021 л. в повече в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. (9 737 689 л.). Данните са от издадени придружителни документи за износ и реализация на вътрешния пазар на...