fbpx Да се "продадем" най-добре | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да се "продадем" най-добре

Външният вид на вашето СV е от значение, а има някои неща, които трябва да се избягват на всяка цена. Като знаем какво отблъсква читателя, ще можем да покажем своето СV в по-изгодна за себе си светлина.

Ето някои от най-често срещаните грешки при представяне на СV:
- Объркано изложение, лишено от ясно очертана структура.
- Прекалено много материал в отделните раздели – излишно изобилие от подробности.
- Нелогично изложение на обстоятелствата, което води до объркване.
- Използване на пълни изречения, когато обикновено маркиране е напълно достатъчно.
- Създаване на натруфен облик посредством използване на различни шрифтове, цветове и подчертавания.
- Прекалено много информация, която прави целия документ твърде дълъг.
- Използване на принтер или хартия с лошо качество.

След като сте приключили с работата по събиране на материал за вашето СV, вече имате готовност да пристъпите към обмисляне формата на неговото представяне. Решението ви в това направление е не по-малко важно относно съдържанието. Можете да включите всичкия събран материал, а начинът, по който ще го представите, е от първостепенно значение. Знайно е, че когато се купува дадена стока, често пъти силата, с която опаковката привлича окото, е не по-малко важна от онази, с която съдържанието привлича съзнанието. Същото важи и при всяко СV. Ако представите на работодателите вашите чернови, те най-вероятно ще се почешат по главата, без да разберат каквото и да било и без да проявят интерес.
Нали основната идея на цялото мероприятие е да се представите във възможно най-добра светлина, а едничкият начин това да стане, ви предоставят онези две страници хартия А4, които изпращате на евентуалния работодател. Те му осигуряват цялата информация, на която може да разчита. Всичко в тази глава има за цел да засили до възможния максимум впечатлението, оставено от вашето СV.

Когато обмисляте как да го представите, старайте се да избягвате всичко, което би отблъснало читателя. Това означава, че документът трябва да изглежда:
- Прост и ясен. Едно лишено от украшения СV показва, че сте делова и целенасочена личност. Изобилието от шрифтове, цветове и прочие усложнения на външния вид вреди на общото впечатление.
- Привлекателен. Използвайте шрифт sans serif, който придава стегнат, делови вид на документа. Подходящи са също Arial и Helvetica.
- Лесен за четене. Без да прахосвате напразно пространството, нужно е да оставяте по-големи полета и разстояния между колоните. Поставяйте интервал след всеки параграф и не използвайте шрифт с размер по-малък от 11, тъй като това затруднява четенето.

Ръкопис или печат?
Ръкописни СV са голяма рядкост, така че следва да представите своето в печатан вид. Направете го на компютър дори ако трябва да платите за това. Така ще го получите разпечатано, с възможност за по-късна редакция, което му дава преимуществото да стане лесно за приспособяване към всяка по-сетнешна ситуация.
Не се опитвайте да се справите със задачата лично, ако не разполагате с опит и не умеете да си служите с клавиатура. Ще ви отнеме чудовищно количество време, а и положително не ще минете без грешки. По-добре е да платите за услугата, но проучете най-напред предлагането в това направление, за да се възползвате от най-добрата оферта.
В наше време мнозина имат компютър у дома, така че положително ще намерите приятел или близък, който да ви помогне. Огромното предимство на компютъра се състои в това, че предоставя възможност за лесно коригиране, създаване на множество варианти и разпечатване на колкото си поискаме копия, когато пожелаем.

Организиране на изложението
Макар информацията в повечето СV да е общо взето сходна, начините за нейното излагане биват различни. Всеки отделен стил има своите почитатели. Основната разлика се състои в това, дали предлагате личния профил в началото на документа или накрая.

Традиционен стил
Предложеният в последната глава ред е традиционен, издържал проверката на дългогодишна употреба. Неговата простота очевидно се харесва на работодателите.
Красотата му се състои в това, че изложението следва определена вътрешна логика. Най-напред се представяте, след това казвате откъде идвате в смисъл на образование и професионален опит. После излагате другите си умения, интереси и прочие релевантна информация, включително такава, която ви представя като личност. После идва онова, което сте в състояние да предложите за конкретната работа, следвано от координати на поръчителите ви. С това приключвате цялата история.

Личен профил
Алтернативен начин е поставянето на личния профил в началото на вашето СV. Този подход дава възможност на читателя да започне с описанието на собствената ви личност. Той е в по-голяма степен открит, директен и агресивен. Позволява на работодателя да си състави мнение за кандидата още от първите думи в документа. Преимуществото на този подход се състои във възможността, която той предоставя, да привлечете веднага вниманието на читателя с онова, което сте в състояние да предложите и което увеличава шансовете ви за интервю.
Малкият недостатък на този по-прям стил се крие във вероятността адресатът да не изчете документа до края, ако първото впечатление се окаже – поради някаква причина – неблагоприятно. Застанал пред цял куп СV-та, всичките с позитивно, приповдигнато и красноречиво начало, на читателя може да му втръсне, след което да се откаже от изчитането на останалата част от документа, ако първата не му се понрави. Когато личният профил е поставен накрая, работодателят изчита целия документ, воден от логиката на изложението, а личността на автора му изпъква като финал.

Други стилове
СV може да се напише в какъвто пожелаете стил, като съдържанието бъде изложено по разнообразен начин. Това е друга привлекателна черта на този документ – можете да изберете сами реда, по който е обрисуван приносът, предлаган от вас за всяко конкретно място. Ако имате усещането, че евентуалният работодател проявява по-силен интерес към вашите конкретни професионални качества, можете да ги систематизирате като подзаглавия, а образованието и трудовия стаж само да маркирате. Ако сте на мнение, че описанието на трудовия ви опит се нуждае от известно освежаване, можете да добавите подзаглавие „Постижения“ или веднага след маркиране на отделните постове, които сте заемали, или след описанието на последните.

Всеки предпочита определен стил, мотивиран от различни съображения. Ако сте излезли от училище без или със недостатъчно сериозна квалификация, разумно е да отделите по-малко място на образованието, тъй като няма какво особено да посочите. Тогава поставяте трудовия си опит на преден план, следван от образование и професионална подготовка, събрани заедно, като ударението се поставя върху добити в хода на трудовия процес умения, а не върху традиционното образование.
Тук не бива да забравяте, че колкото повече се отдалечавате от традиционния модел, толкова повече вашето СV ще се отличава от останалите в купчината. При по-бързо развиващи се или творчески области, каквито са изкуствата или маркетингът, по-ярко белязаният от индивидуалност подход може да се окаже печеливш заради своята свежест и уникалност. Във финансовия или правен сектор той може да остави впечатление за лекомислие и особнящина, което да доведе до неуспех.

 

Текстът е извадка от книгата "Изготвяне на съвършеното CV", издателство Класика и стил