fbpx Дарителската програма на Мото-Пфое събира проекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дарителската програма на Мото-Пфое събира проекти

 

До 31 октомври т.г. Мото-Пфое приема проекти за участие в Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на България. в двете направления екология и култура. Важно условие е проектът-кандидат да е в процес на реализация към момента на подаване на документите. Проекти, чиито автори са деца и младежи на възраст до 18 години, участват под ръководството на пълнолетни лица. Двете направления на програмата са екология и култура.
Общият награден фонд за 2013 г. е в размер на 20 000 лв. Ще бъде отличен един национален победител и ще се присъдят до две поощрителни награди.

Експертно жури оценява проектите – председател е д-р Петър Янков от Българското дружество за защита на птиците, а членове са представители на министерствата на околната среда и водите, културата, науката и образованието, както и на организацията WWF.
Крайният срок за подаване на документи за участие е 31 октомври 2013 г. Информация може да се получи на тел. (02) 9842 273 – Белла Стоянова и на contacts@motopfohe.bg. Кандидатстването в е изключително лесно – попълнен кратък формуляр с целево описание на проекта, заедно с приложени илюстративни материали се изпращат до координационен център в София. Регламентът и формулярът за участие са публикувани на сайта www.motopfohe.bg

Дарителската програма вече се провежда за 17-та година. От 1996 г. насам тя финансира и популяризира инициативи за съхранение на природното многообразие и културно-историческата идентичност на страната ни. Основна цел на конкурса е да издири и подкрепи проекти, които се грижат за околната среда и природните ресурси, за културната съкровищница и националната памет, както и да насърчи социалната ангажираност в двете важни направления – екология и култура. Програмата целенасочено поощрява също детско и младежко участие.