fbpx Дебитната карта също носи доходи от лихви и бонуси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дебитната карта също носи доходи от лихви и бонуси

Дебитната карта също носи доходи от лихви и бонуси

Все по-силно изразена тенденция към широката употреба на дебитните карти като финансов инструмент установи проучване, проведено у нас за втора поредна година от финансовия портал MoitePari.bg. Същевременно, клиентите все още не се възползват напълно от реалните предимства на дебитните карти.

80% от потребителите у нас посочват, че използват активно една или две дебитни карти, а повечето от тях притежават такава карта вече повече от 5 години (83%). Превод на трудовото възнаграждение от работодател е основната причина, поради която притежателите на дебитни карти ползват този инструмент (45%). Друг значим фактор за избора на дебитна карта е по-голямата сигурност, без да е нужно да се носят пари в брой (21%). Най-нисък е делът на онези, които виждат в дебитната карта възможност да управляват по-добре средствата си и да получават възвръщаемост от тях (1%).

Ползващите дебитна карта не са запознати с размера на лихвата, с която се олихвява сметката по картата им (43%). Анкетираните подценяват дохода, който може да бъде получен по сметка, свързана с картата. Тези, които ползват дебитна карта свързват продукта повече с разход (за теглене на суми в брой, за покупки, за поддържане на сметка и т.н.). В същото време съществуват дебитни карти, чиито сметки се олихвяват с висока лихва, която може да достигне 3.5% годишно (такива са картите, предлагани от Alpha Bank с превод на работна заплата и без месечни такси). Лихва с такъв размер е почти равностойна на лихвите при депозитните банкови продукти и затова не следва да бъде пренебрегвана, съветват от финансовия портал. Немалка част (31%) от отговорилите не знаят, че сметката им изобщо се олихвява.