fbpx Ден на хранително-вкусовата промишленост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ден на хранително-вкусовата промишленост

 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще участва с информационен щанд в рамките на Деня на хранително-вкусовата промишленост в България, организиран от Съюза по хранителната промишленост при ФНТС.
Участници и гости на събитието ще имат възможност на място да получат компетентна информация за предоставяните от ИАНМСП възможности за финансиране на малкия и среднен бизнес по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.

В рамките на Деня на хранително-вкусовата промишленост в България на 29 ноември от 10:00 ч. в зала „Рубин” ще се проведе Осма научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Производствени, търговски и социални предизвикателства пред хранително-вкусовата промишленост в съвременните условия”. Участие в нея ще вземе г-н Веселин Горнишки, директор на дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” на ИАНМСП, който ще изнесе доклад на тема: „ИАНМСП в помощ на бизнеса”.