fbpx Дигиталните асистенти са част от живота ни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дигиталните асистенти са част от живота ни

Дигиталните асистенти са част от живота ни

Работната среда на бъдещето ще се различава много от днешната. Хората ще бъдат освободени от повече рутинни задачи,  защото машините ще могат да го правят по-добре. Човешките същества, от друга страна, ще се преориентират към по-стратегически и творчески знания. Бизнес успехът на фирмите вероятно вече няма да зависи само от установяването на систематични и ефективни процедури, а от това дали ще успеят да интегрират специалните способности на човешките същества в тези процедури.

Дигиталните асистенти са идеалният пример за компютърна система, която се адаптира към своите потребители и създава пресечна точка между ефективност, строго дефинирани процеси, големи масиви от данни и човешка креативност.

Повече от чатбот

Дали дигиталният асистент е просто хуманоиден потребителски интерфейс? - Хей, Сири (Siri), ти дигитален асистент ли си? - Хм, не знам - отвръща компютърният глас, което не е особено полезно. "Сири не става дигитален асистент само защото може да говори", казва Аксел Плац, специалист по комуникация между човека и машината в централната изследователска единица на Siemens - Корпоративни технологии (КТ). След няколко въпроса става ясно, че това е само програма, която следва прост алгоритъм. Важното не е актът на говорене, а по-скоро казаното. Дигиталният асистент трябва да притежава изкуствен интелект (ИИ), за да разбере задачите, за които става дума. Само тогава той може да подкрепи потребителя, като прави предложения и предлага конкретни решения."

Фокус върху хората

Не всяка система с ИИ е дигитален асистент - категория, запазена за системи, които могат да се адаптират към човешката психика. „Всички човешки същества имат едни и същи базови, универсални основни нужди от автономност, отговорност и солидарност“, обяснява Плац. „Дигиталният асистент трябва да вземе това предвид. Например, система, която предлага конкретни решения и подкрепя потребителя с подходяща информация, се възприема като полезен помощник. За разлика от това, ако твърде много решения се вземат автоматично, потребителят губи възможността да взема самостоятелни решения и ще отхвърли аситента като доминиращ. ”

Звучи ли ви това твърде авангардно? - Ни най-малко - казва Плац. „Ние оформяме работната среда на бъдещето. В резултат на цифровата революция, големи обеми от данни се движат заедно на много места като заводи, контролни центрове и други подобни. Тези, които отговарят за такива съоръжения, зависят от компютрите, които оценяват данните. Ако можем да им предложим висококачествена помощ под формата на дигитални асистенти, ние не само ще направим работата им по-приятна, но и ще направим съоръженията по-сигурни."

Асистент в контролен център

Пример за дигитален спътник се предлага от Early Warning, прототипна концепция, разработена от Siemens. Тя е предназначена да помогне на операторите в контролните центрове на електроразпределителните мрежи да откриват смущения възможно най-рано - в идеалния случай дори преди те да се появят. Засичането на смущения става все по-важно за производителите и дистрибуторите на електроенергия, тъй като бъдещите електропреносни мрежи, с многото си различни и масово интегрирани слънчеви и ветрогенераторни мощности, са особено уязвими. Early Warning използва изкуствен интелект за сравняване на настоящата ситуация с предишни, които са довели до смущения. Системата взема предвид не само техническите параметри на самата електрическа мрежа, но и контекстуални фактори като метеорологичните условия. Заедно с потребителя, който може да оцени решаващите фактори с помощта на графичен интерфейс, системата, която функционира като асистент, помага да се прецени важността на сходствата и да се препоръчат мерки за противодействие.

„Със системи като Early Warning ние едва докоснахме повърхността на това, което може да се постигне в областта на дигиталните асистенти,” казва Плац. „Например системата все още не взема под внимание емоциите на потребителя. Но основните концепции са ясни. Правомощията за вземане на решения остават у потребителя, докато придружаващата система подготвя наличните масиви от данни, така че получената информация да помага на потребителя да взема по-добри решения. Тези разработки са все още в начален стадий. Въпреки това, през следващите няколко години дигиталните асистенти почти със сигурност ще придобият значение в индустрията. "

Колко помощ е достатъчна?

Както при много приложения на ИИ, при разработването на дигитални асистенти не всичко възможно е разумно. Например, как цифровият асистент трябва да се справя с емоциите на потребителите? Със сигурност ще има смисъл интелигентният софтуер за управление на автомобил да помага на шофьора да остане спокоен. Но трябва ли една редакторска програма да прави същото, когато се използва например за писане на оплакване? „От техническа гледна точка със сигурност е възможно много”, казва Плац. „Въпреки това, тези способности имат смисъл само ако подкрепяме намеренията на потребителите, вместо да ги манипулираме. Ние също трябва да защитаваме правата на хората, чиито емоции се анализират.“
Само още един въпрос: „Хей, Сири, харесваш ли дигитални асистенти?“ „Става въпрос за теб, не за мен“, отговаря тя – и е права, нали?

Pictures of the Future е онлайн издание на Siemens AG
 

Facebook коментари