fbpx Дистанционното работно място вече е даденост, а не придобивка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дистанционното работно място вече е даденост, а не придобивка

Водеща снимка
Да

Дистанционното работно място вече е даденост, а не придобивка

С 41% е нараснал броят на служителите в региона на EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка), които приемат дистанционното работно място като даденост, а не придобивка. Числата се качват до 53% сред служителите от поколение Х. Това са изводите от новото глобално изследване, проведено от VMware – лидер в иновациите за корпоративен софтуер. В него са взели участие ръководители на бизнеси, както и служители в HR и ИТ отделите на компаниите.

Почти две трети (64%) от респондентите потвърждават, че организациите им са спечелили от преминаването към дистанционно работно място и те вече не биха искали да се върнат в предишния режим на работа. В същия момент се поражда загриженост дали мениджмънтът прави всичко възможно да трансформира този факт в допълнителна гъвкавост за служителите си.

Адаптация на бизнес културата към отдалеченото работно място

Всеки четвърти мениджър сред десет анкетирани се безпокои, че екипите му няма да се справят със задачите, ако работят от разстояние. Повече от една четвърт (28%) усещат, че културата на директорите обезсърчава дистанционна работа, и повече от половина (59%) чувстват повече напрежение да бъдат онлайн извън стандартното работно време. Всички тези фактори насочват към необходимостта от разклащане из основи на традиционния управленски подход и практики.

Това е факт въпреки ясните ползи за бизнеса и служителите от гъвкавото работно място, както и възможността за подбор на по-разнообразни групи от таланти и умения от цял свят. От началото на дистанционната работа повече от три четвърти от служителите (76%) потвърждават, че отношенията с колегите им са се подобрили. 66% от тях се чувстват по-уверени да говорят по време на онлайн срещи, а 69% казват, че нивото на стреса им по време на работа се е намалило. С близо една трета са се увеличили и работната етика, и продуктивността на служителите (съответно с 30% и 34%). В допълнение към това, 67% от мениджърите споделят, че процесът на назначаване на висококвалифицирани кадри е станал по-лесен, особено за работещите родители (83%) и кандидатите от малцинствата (68%). В контекста на генериране на нови идеи, почти три четвърти (72%) потвърждават, че иновациите идват от повече източници в организацията, отколкото преди.

В сегашната ситуация ИТ отделите вече не се възприемат като единствения движещ фактор на отдалечената работна сила, която може да работи от централата, локален офис, вкъщи, в движение или в комбинация. Само една трета (33%) от респондентите смятат, че ИТ отделът е основната бизнес единица, определяща формата на отдалечената работа.

Холистична визия за бъдещето на работно място

Въвеждането на дистанционна работа е изпълнено с предизвикателства, като започнем с обучението на нови служители, с прозрачността и проследяемостта на работните процеси в съответствие със стандартите на компанията, информационна сигурност, здравословна безопасност на служителите и много други. Предизвикан от пандемията, мащабът на отдалеченото работно място днес засили използването на дигитални решения и платформи. Водени от целта да продължават своята дейност, редица компании преместиха приложенията си в облак, което често довежда до нови информационни препятствия.

Когато броят на служителите постоянно се променя и много хора предпочитат да работят от вкъщи, организациите с работното място “навсякъде” трябва да адаптират и политиките си за гъвкавостта на възможностите за използване на собствени устройства на работа (Bring Your Own Device). В резултат на това всяко ново устройство, свързано с корпоративната информационна система, носи потенциална уязвимост към хакерски атаки. Всичките тези фактори разширяват периметъра на информационната сигурност за компаниите и съответно важността на модела “нулево доверие” (Zero Trust Security) към крайното устройство.

Facebook коментари