fbpx Дни посветени на зелената енергия и отпадъците | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дни посветени на зелената енергия и отпадъците

От 28 до 30 март в София ще е домакин на Форум за Югоизточна Европа, който обединява конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕИ), SEE Solar – изложба за соларни технологии и ‘Save the Planet” – Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология.
„Изявата ще даде възможност на представители на всички заинтересовани страни – бизнеса, правителството и местните власти, браншови асоциации и медии – да се срещнат и открито да дискутират ситуацията не само в България, а и в съседните страни. Това е практична възможност за разширяване на бизнеса и за обмяна на опит за осигуряване на нашето чисто и по-енергийно независимо бъдеще”, споделя Майя Кръстева, изпълнителен директор на Виа Експо, организатор на събитието.

По време на събитието ще се разискват теми, свързани с финансирането на проекти за ЕЕ и ВЕИ, с примери от Холандия, Швеция, САЩ, Испания, Белгия и Австрия за насърчаване на енергийната ефективност. През последните години значението на биомасата като ресурс нарасна. На конференцията ще се акцентира върху нейния потенциал и законодателни пречки при внедряването й.

В рамките на форума ще се разгледат най-новите тенденции при управлението на отпадъците. За финансовите механизми за покриването на оперативните разходи при управлението на отпадъците ще говори Рейчъл Уилямс от Международната асоциация за твърди отпадъци. Публично-частните партньорства ще са във фокуса на дискусии с участието на представителите на общините, които ще се включат и в Кръгла маса, организирана със съдействието на АСЕКОБ и Националното сдружение на общините. В изложбената част ще бъдат представени 250 компании от 31 държави.