fbpx До колко бизнеса ползва специализирани софтуерни решения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До колко бизнеса ползва специализирани софтуерни решения

До колко бизнеса ползва специализирани софтуерни решения

По време на онлайн дискусия организирна от IDG.BG бяха коментирани специализираните софтуерни решения и как малките и средни фирми ги използват.
Според данни на Националния статистически институт за 2009г., 5.6 % от малките, 13 % от средните и 29.5 % от големите предприятия, използват ERP системи. Тези факти показват, че колкото по-голяма е компанията, толкова по-често вниманието е насочено към ERP. Въпросът обаче е как се справят останалите 95 % от малките, 87 % от средните предприятия, които не използват ERP. Повечето малки и средни фирми предпрочитат да „раздробят“ софтуера си на няколко, в резултат на което да отделят повече ръчен труд в последствие. „ERP е съвременното, модерно и луксозно наименование на счетоводния софтуер. Много малко са фирмите, които започват дейността си със специализиран софтуер, а ако е така, това най-често са чужди фирми“,се коментира по време на дискусията. Много от малките фирми нямат ясно дефинирани процеси и всички те в началото се насочват към софтуер, с който да могат да задоволят първоначално нуждите си, като напр. представяне на отчет в данъчното.

В момента тече процедура за набиране на проектни предложения за технологична модернизация в предприятията, крайният срок за набиране на проекти по тази схема е 10 август тази година, като се предоставя финансиране за закупуване на ново оборудване и нови технологии от предприятията. За да бъдат допуснати за финансиране, компаниите трябва да отговарят на условията за микро, малки и средни предприятия, да са имали оборот за 2009г. минимум 80 хил.лева и да имат приключени най-малко три финансови години. По тази процедура е допустимо финансиране за закупуване на специализиран софтуер, който обаче следва да бъде софтуер, свързан с управлението на производствените процеси в предприятието, както и софтуер за дизайн и разработване на нови продукти. Безвъзмездната финансова помощ в рамките на един проект е в размер от 50 000 лв.до 2 млн.лв. , в замисимост на първо място от категорията на предприятието, а също и в зависимост от региона на територията, на която ще се изпълнява дейността.
Фокусът пада върху софтуера за управление на производствените процеси и софтуер за дизайн и изработване на нови продукти. ERP е допустим за кандидатстване, като г-жа Шаренкова поясни че това е възможно само ако е представено в проектното предложение обосновка, че това е система, която е насочена към управлението на производствения процес или съответно към дизайна и изработване на нови продукти.