До колко бизнеса ползва специализирани софтуерни решения

По време на онлайн дискусия организирна от IDG.BG бяха коментирани специализираните софтуерни решения и как малките и средни фирми ги използват.
Според данни на Националния статистически институт за 2009г., 5.6 % от малките, 13 % от средните и 29.5 % от големите предприятия, използват ERP системи. Тези факти показват, че колкото по-голяма е компанията, толкова по-често вниманието е насочено към ERP. Въпросът обаче е как се справят останалите 95 % от малките, 87 % от средните предприятия, които не използват ERP. Повечето малки и средни фирми предпрочитат да „раздробят“ софтуера си на няколко, в резултат на което да отделят повече ръчен труд в последствие. „ERP е съвременното, модерно и луксозно наименование на счетоводния софтуер. Много малко са фирмите, които започват дейността си със специализиран софтуер, а ако е така, това най-често са чужди фирми“,се коментира по време на дискусията. Много от малките фирми нямат ясно дефинирани процеси и всички те в началото се насочват към софтуер, с който да могат да задоволят първоначално нуждите си, като напр. представяне на отчет в данъчното.

В момента тече процедура за набиране на проектни предложения за технологична модернизация в предприятията, крайният срок за набиране на проекти по тази схема е 10 август тази година, като се предоставя финансиране за закупуване на ново оборудване и нови технологии от предприятията. За да бъдат допуснати за финансиране, компаниите трябва да отговарят на условията за микро, малки и средни предприятия, да са имали оборот за 2009г. минимум 80 хил.лева и да имат приключени най-малко три финансови години. По тази процедура е допустимо финансиране за закупуване на специализиран софтуер, който обаче следва да бъде софтуер, свързан с управлението на производствените процеси в предприятието, както и софтуер за дизайн и разработване на нови продукти. Безвъзмездната финансова помощ в рамките на един проект е в размер от 50 000 лв.до 2 млн.лв. , в замисимост на първо място от категорията на предприятието, а също и в зависимост от региона на територията, на която ще се изпълнява дейността.
Фокусът пада върху софтуера за управление на производствените процеси и софтуер за дизайн и изработване на нови продукти. ERP е допустим за кандидатстване, като г-жа Шаренкова поясни че това е възможно само ако е представено в проектното предложение обосновка, че това е система, която е насочена към управлението на производствения процес или съответно към дизайна и изработване на нови продукти.
 

Facebook comments