fbpx Доброволци от България могат да се включат в изследване за интернет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Доброволци от България могат да се включат в изследване за интернет

Доброволци от България могат да се включат в изследване за интернет

Мащабно европейско изследване на ефективността на интернет връзките ще мери скоростта на широколентовата връзка като предостави на доброволците устройство, което се свързва към тяхната широколентова връзка. Целта на проекта е да създаде общност от потребители на широколентова връзка в цяла Европа, които да се присъединят към вече съществуващите големи общности в САЩ и Обединеното кралство. Доброволците ще получат специално разработено устройство, оценяващо широколентовата връзка, което може да се включи в наличния модем/маршрутизатор. То се нарича “Whitebox“ (Бялата кутия) на SamKnows. За да бъде представително от статистическа гледна точка в изследването трябва да се включат 100 000 доброволци, като доброволците от България трябва да бъдат 2500. Доброволците ще получат подробни данни в реално време за качеството на тяхната връзка, включително скорост и надеждност.

Резултати от проведено от НСИ изследване за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата за 2011 г. показва ръст от 11.9% спрямо предходната година в относителния дял на българските домакинства, които имат достъп до интернет в домовете си. С висок ръст се отличава и важният за ЕК показател за широколентовия достъп, при който се наблюдава увеличение от 13.8% в осигуряването на бърза и надеждна широколентова връзка на домакинствата в България спрямо предходната година.

Facebook коментари