fbpx Доставени са и последните нови линейки за Спешна помощ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Доставени са и последните нови линейки за Спешна помощ

Водеща снимка
Да

Доставени са и последните нови линейки за Спешна помощ

В централата на София Франс Ауто на бул.Ботевградско шосе в София, Надя Божкова, изпълнителен директор “Търговска дейност“ на дружеството, предаде на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ключовете на 18 оборудвани нови линейки. Те ще послужат за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ в страната. Това са последните от общо 280 медицински превозни средства по договорен ангажимент, които служат за модернизация на спешната медицинска помощ в цялата страна.

Официалният вносител на Peugeot за България, е изпълнител по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Закупуването на специализираните превозни средства се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

 
 

Facebook коментари