fbpx Достъпът до данните в БУЛСТАТ да става само с квалифициран електронен подпис | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Достъпът до данните в БУЛСТАТ да става само с квалифициран електронен подпис

Достъпът до данните в БУЛСТАТ да става след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или цифров сертификат. Това предвиждат промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, които парламентът прие на първо и на второ четене в един ден, предава БТА. Вносители са народни представители от управляващото мнозинство.

Предлага се личните данни, които служат за идентификация, да се вписват в регистъра, но да не бъдат публично достъпни. Става въпрос за ЕГН, личен номер на чужденеца или друг идентификационен номер.
Агенцията по вписванията ще осигурява отдалечен достъп до публичната част по интернет и чрез автоматизирано подаване на данни за вписаните обстоятелства.

С предложените законодателни промени се създават условия и ред за достъп в регистъра до непублични данни, когато е констатирана злоупотреба с лични данни от трети лица. Предвидено е задължение за Агенцията по вписванията да обезпечи техническото прилагане на законодателните промени, а на вписаните лица се вменява отговорността да заявят адрес за кореспонденция, когато такъв не е посочен, както и да обявят интернет страница, ако имат такава.

В двумесечен срок от влизането в сила на промените Агенцията по вписванията осигурява техническа възможност за прилагането им. Пак в този срок лицата заявяват за вписване в БУЛСТАТ интернет страница, ако имат такава.
Със законопроекта се цели адаптиране и съобразяване на някои разпоредби в Закона за регистър БУЛСТАТ с правилата за обработване на личните данни, заложени в европейски регламенти за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното им движение.

Стою Стоев от ПГ "Продължаваме Промяната" посочи, че основните виновници за законодателния пропуск са ГЕРБ, защото не са унифицирали законодателството с европейските правила. А Петър Кьосев обясни, че правилната терминология е нарушение на поверителността на личните данни.

Убегнало е от вниманието Ви компрометирането на регистрите за събиране на лична информация, включи се в дебата Петър Петров от "Възраждане". Пропуснали сте масовото източване на лични данни, очаквах да видя конкретни предложения да не се допуска занапред подобна възможност, отбеляза той. Според него би трябвало да се направят промени в три посоки - начини за съхраняване на масивите с лична информация, процедури за защита и фигури, които да се занимават със защита на тези масиви информация.