Държава, фирми , данъци

етикети: 

Данъци. Едва ли има човек, който с охота плаща данъци. Има места по света, където данъците са практически непознати - офшорните зони и държави, богати на природни ресурси. Има и държави, където общото количество данъци значително превъзхожда остатъка в джоба на данъкоплатеца, а държавата “мисли за всичко”. Какво са данъците? Това са приходи, с които държавата (разбирай държавната администрация) заплаща за оказваните към населението услуги, като национална отбрана, опазване на обществения ред, здравеопазване, образование, събиране на отпадъците, поддръжка на транспортната система, пенсии и др., както и за собствената си издръжка. Дали тези средства са разпределени правилно и се разходват ефективно е извън предмета на това списание. Докато има държави, ще има и данъци. Мъдрите държавници през вековете са построявали и управлявали империи именно благодарение на добрата си данъчна политика, но за това разказва историята. Основна грижа на всеки предприемач е да увеличи средствата, с които разполага, в това число и като оптимизира данъчните си плащания. Далеч съм от мисълта да ви посъветвам да не плащате данъци – това би било противозаконно, а и все от някъде трябва да дойдат парите за пенсията на собствената ви баба или майка например. Казват, че данъците, както и смъртта, били неизбежни. Но също както смъртта може да бъде отложена за по-нататък, така и заплащането на данъците може да се разпредели във времето, така че да разполагате с повече средства, с които да подобрявате здравословното състояние на своя бизнес. При това по съвсем законен начин. Това се нарича “данъчна оптимизация”. От гледна точка на предприятието има два вида данъци – тези, които плаща то (преки), и останалите, които събира от своите клиенти в полза на държавата. Предмет на данъчната оптимизация е разпределяне във времето и намаляване на тежестта на преките данъци със законни средства. Методите за оптимизация са изцяло на ваше разположение. Ако ги прилагате, бизнесът ви ще се развива по-успешно, ще печелите повече и ще създавате нови работни места. От това ще спечели и държавата, защото ще се намалят нейните разходи. По темата има изписани купища книги. И точно в това е белята – познанието е толкова разпиляно и предадено от словоохотливи люде, които мерят постигнатото по броя изписани страници, че вместо да си гледате бизнеса и да мислите как да го развивате, ще се наложи да посветите значително време на търсене и четене. Не казвам, че времето ви ще е загубено, но може би ще е по-ефективно да ползвате услугите на специалисти по материята – финансови консултанти, - докато вие се концентрирате върху своя бизнес. Задачата се усложнява и от факта, че данъчното законодателство непрекъснато се променя и се налага да адаптирате стопанското си поведение към една твърде динамична административна среда. Едва ли ще успеем да изчерпим темата с няколко статии. Подобна цел би била признак на отчайваща наивност. Ще обърнем вниманието ви върху най-важното, а във всяко следващо издание ще анализираме настъпилите промени в контекста на бизнеса. Авторите на статиите са професионалисти, чиито услуги са на ваше разположение. Успешен бизнес!

Facebook comments