fbpx Една година GDPR | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Една година GDPR

 

На 25-ти май се отбелязва 1 година откакто официално влезе в сила Общият регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR). GDPR е новаторска платформа за защита неприкосновеността на личния живот, която дава право на жителите на ЕС да контролират своята лична информация, така че да могат да използват цифровите технологии, за да се свързват свободно и безопасно помежду си и със света.

Много неща се случиха в глобалната борба за неприкосновеност на личния живот откакто GDPR влезе в сила. Като цяло, компаниите, които събират и обработват лична информация за хората, живеещи в ЕС, се адаптираха, въвеждайки нови системи и процеси, за да гарантират, че хората разбират какви данни се събират за тях и могат да ги коригират, ако са неточни и да ги изтрият или преместят някъде другаде, ако решат. Това подобри начина, по който компаниите обработват личните данни на своите клиенти. GDPR вдъхнови и глобална инициатива, която насърчи и други страни по света да направят законодателни промени относно неприкосновеността на личните данни.

По целия свят има нарастващо очакване, че всеки трябва да се възползва от цифровите технологии без да губи контрол върху личната си информация. Ето защо, Microsoft беше първата компания, която предостави правата за контрол на данните, залегнали в основата на GDPR, на своите клиенти по целия свят, а не само в Европа. Една година по-късно, нарастващият брой на хората, които използват Microsoft таблото за управление на настройките за поверителност, е ясен знак за желанието на потребителите да имат право да контролират своите данни. След влизането в сила на GDPR повече от 18 милиона души от цял свят са използвали този инструмент, за да управляват личната си информация. Най-високото ниво на ангажираност, както на глава от населението, така и в абсолютни числа, продължава да идва от САЩ, където около 6.7 милиона души са използвали таблото за управление. Не е изненадващо, че значителен процент от хората, които са посетили информационното табло за поверителност, са жители на европейските страни, обхванати от GDPR – до днес повече от 4 милиона от Microsoft потребителите в ЕС са се регистрирали, за да управляват своите данни.

Microsoft предостави инструменти, които да помогнат на потребителите да посрещнат своите собствени задължения за поверителност в съответствие с GDPR. За да улесни разработчиците на игри в прилагането на GDPR, компанията създаде инструменти, с които те да могат да позволят на играчите да преглеждат или изтриват данни, които се съхраняват за тях. Предоставят се функции, подобряващи начина по който фирмите опазват поверителни данни и защитават неприкосновеността на личните данни на своите служители и клиенти. Предлага се и криптиране, за да могат компаниите да защитават чувствителни данни, включително кредитни карти и национални идентификатори, като например номера на социалното осигуряване в САЩ.

Колкото и усилия да положат компании като Microsoft, за да помогнат на организациите да защитят чувствителни данни и да дадат възможност на хората да управляват собствените си данни, в основата на налагането на високо ниво на неприкосновеност на личния живот винаги ще стои закона, който е отговорност на правителствата. Въпреки високия интерес към упражняване на контрол върху собствените им лични данни от страна на американските потребители, Съединените щати все още не са се присъединили към ЕС и други държави по света в приемането на национално законодателство, което да отчита начина, по който съвременният човек използва технологиите в ежедневието си.

През изминалата година от влизането си в сила, GDPR служи за важен катализатор на напредъка в защитата на неприкосновеността на личния живот. По света се прилагат нови закони, които отразяват новите разбирания на хората за лично пространство в нашата цифрова ера. Някои компании се справят по-добре с обработката на чувствителни лични данни и са предоставили нови инструменти, които улесняват хората в управлението и контрола на своята лична информация. Сега е време Конгресът да се вдъхнови от останалия свят и да приеме федерално законодателство, което предоставя защитата на поверителността в GDPR на гражданите на Съединените щати.