fbpx Ефективно ли провеждате обратна връзка със служителите? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ефективно ли провеждате обратна връзка със служителите?

Ефективно ли провеждате обратна връзка със служителите?

Работата с хората е най-трудното “изкуство”. Особено трудно е за мениджърите и ръководителите. Защото все пак и те са хора и са подвластни на емоциите, колкото и да съзнават, че в бизнеса много те не са добър съдружник. Опитайте се да разберете дали успявате ефективно да установите връзка със служителите. Ще ви трябва лист и молив. Отговорете честно пред себе си, мислейки за вашите служители.

    Когато давам обратна връзка на служител…                                               Отбележете едно
 

1 Аз целенасочено се опитвам да улесня служителя.                                               Често Рядко
2 Запознавам служителя с ползите за него от провеждането на обратна връзка.  Често Рядко
3 Показвам интерес към чувствата на служителя относно ситуацията и информацията, която възприема.                                                                                                                                                                                                                                                              Често Рядко
4 Честно, открито и цялостно излагам собствената си гледна точка.                    Често Рядко
5 Опитвам се да разбера кои фактори помагат на служителя за неговото ефективно представяне.                                                                                                                                                                                                                                                                          Често Рядко
6 Проучвам бариерите пред неговото/нейното представяне.                                  Често Рядко
7 Интересувам се как неговото/нейното състояние се отразява за подобряване на представянето му/и.                                                                                                                                                                                                                                                                Често Рядко
8 Интересувам се как неговото състояние възпрепятства представянето  му/и.  Често Рядко
9 Задавам въпроси за неговото възприятие относно личното му представяне      Често Рядко
10 Задавам въпроси относно неговото/нейното удовлетворение в ситуацията.     Често Рядко
11 Споделям моите възприятия относно неговото/нейното представяне.               Често Рядко
12 Споделям моите възприятия относно неговото/нейното чувство на удовлетвореност.  Често Рядко
13 Проучвам какви процеси, ресурси, задачи и поведение трябва да бъдат продължени. Често Рядко
14 Проучвам какви процеси, ресурси, задачи и поведение трябва да бъдат променени.    Често Рядко
15 Проучвам какво трябва да бъде договорено и предоговорено със служителя, за да се подобри или подкрепи неговото представяне.                                                                                                                                                                                                                               Често Рядко
16 Идентифицирам основните хора, които имат отношение към окончателния успех и определям нуждите, които трябва да бъдат договорени или предоговорени, за да се подобри или подкрепи неговото представяне.                                                                               Често Рядко
17 Уверявам се, че служителят се чувства сигурен във възможностите си за извършване на договорените действия.                                                                                                                                                                                                                                                               Често Рядко
18 Ако той/тя не се чувства уверен, аз идентифицирам пречките и проучвам как да премахна бариерите пред служителя.                                                                                                                                                                                                                                                       Често Рядко
19 Аз споделям ползите от провеждането на обратната връзка.                                                  Често Рядко
20 Споделям моята увереност относно неговата/нейната способност да използва успешно информацията от обратната връзка.                                                                                                                                                                                                                                            Често Рядко


За крайния резултат съберете общия брой пъти, в които сте отговорил „Често”. Ако сте отговорил „Често” пет пъти от общо двадесет, Вашият резултат е 25%. Десет пъти е 50%, петнадесет пъти е 75%.

Общо Въпроси                                  1-20                           %

Ако Вашият резултат е 25-50%, вие пропускате възможността за осъществяване на ефективна обратна връзка. Ако резултатът ви е 75% - 100%, вашите служители оценяват и отговарят на обратната връзка, която провеждате.

За да определите специфичните за вас области на развитие при провеждане на обратна връзка, проверете резултатите си по всяка от петте стъпки в процеса на провеждане на обратна връзка. За всяка стъпка, ако сте отговорили с „Често” веднъж от общо четири въпроса, Вашият резултат е 25%. Два пъти е 50%, три пъти е 75% и четири пъти е 100%.Подкрепете добрите намерения                                            Въпроси 1-4           %
Изследвайте удовлетворението от представянето             Въпроси  5-8           %
Преценете актуалното състояние                                          Въпроси 9-12         %
Вземете решение за действия                                                Въпроси 13-16       %
Търсете увереност                                                                   Въпроси 17-20       %
 

facebook коментари