fbpx Заслужава ли си обучение за професионален мениджър? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Заслужава ли си обучение за професионален мениджър?

България в съвсем близкото минало. Правителството продава голяма фирма „Х” на чуждестранен инвеститор. Инвеститорът пристига в главния офис на „Х”, запознава се с ръководството на компанията, хората му харесват и решава да запази местните мениджъри, които познават добре компанията, процесите в нея и местния пазар и се очаква да я ръководят по-добре от внесени чуждестранни мениджъри, които тепърва трябва да навлизат в спецификата на дружеството и икономическата обстановка. Звучи логично и разумно. Но не след дълго инвеститорът с изненада открива, че компанията затъва все повече в загуби. Проверката показва, че най-вероятната причина е некомпетентно управление. Инвеститорът „внася” чуждестранни мениджъри, които поемат управлението на компанията и не след дълго финансовите й резултати значително се подобряват.

Историята е действителна. Какъв е проблемът с българските мениджъри? За съжаление, действителността и фактите говорят, че цялостното ниво на мениджмънта в България е на ниско равнище, в сравнение с нивото в Европа, Северна Америка и дори Азия. Основната причина за това се корени в образованието. Въпреки че лесно можем да разпознаем човекът с лидерски заложби в тълпата, добрите мениджърски качества не са вроден талант, а са плод на много усилия, работа, обучение и опит. Основна предпоставка за развитието и усъвършенстването на управленски умения е доброто обучение.

Какво получават студентите в България? Висше образование със степен бакалавър и/или магистър, базирано основно на теория. Проблемът, че образованието не среща нуждите на бизнеса, се дискутира широко в медиите, но решението му все още е далеч. Не по-малко належащ е проблемът с недостатъчното и/или неподходящото образование на мениджърите. В световната практика обучението по мениджмънт започва след завършването на висше образование и след известен практически опит, обикновено поне три години. Програмите MBA, Masters of Business Administration, представляват световния стандарт в обучението по мениджмънт. Те се предлагат от специализирани акредитирани бизнес училища и предоставят възможност на млади мениджъри и професионалисти да получат не просто престижна титла, а обучение, базирано както на теория, така и на много практика, и обхващащо всички аспекти на управлението.

Практическата част в MBA програмите се изразява най-вече в решаването на практически задачи, т. нар. cases, които включват групова работа, брейнсторминг и възможност за обмяна на опит с мениджъри и професионалисти от други сектори на икономиката, с различни начини на мислене и методи за решаване на казуси. MBA програмите обикновено включват студенти от различни държави, с различна култура, различни нагласи и методи на управление и взимане на решения, като това многообразие помага за разширяване на хоризонта на мениджъра и за изграждането на цялостен мениджърски подход в условията на все по-глобализиращата се икономика.

Създаването на контакти, или т.нар. networking, е най-важната полза от обучението, според хора, завършили МВА. Все повече български компании осъзнават, че бъдещият им растеж и развитие са свързани с излизане извън границите на страната и навлизане на чужди пазари. Но за да могат да пробият и да оперират успешно на чужди пазари, на тях им е необходим мениджмънт с опит, който отговаря на европейските и световните практики, така че да може да посрещне предизвикателствата и да се справи с проблемите на едно по-всеобхватно мултинационално ниво. Обучението по мениджмънт, което дават МВА програмите, е безценно в това отношение.

Акредитираните бизнес училища, които предлагат МВА програми са немалко и изборът на подходящо училище и програма е труден. Access MBA One-to-One Tour , организирано от Адвент Груп, може да улесни много този избор, тъй като осигурява индивидуални срещи с представители на най-добрите бизнес училища в света. Според проучване на компанията над 50% от участниците в срещите имат над 3 години професионален опит. Около 30% са мениджъри и ръководители на отдели в компаниите си, като се забелязва увеличено търсене на MBA от страна на мениджъри с 5-10 годишен стаж. Трябва да се знае, че подобен тип обучения изискват сериозни инвестиции – от 20 хил. до 100 хил евро. И много често именно този финансов праг се оказва пречка за обучението. Но пък доста университети предоставят и стипендии.

Безспорно най-важният въпрос е, кога ще се върнат инвестициите? Много от хората, които продължават с такъв вид обучение си поставят за цел реализация в мултинационални компании, които в последните години вече има у нас, а при тях изискванията за мениджмънта са сериозни, особено когато става въпрос за топ мениджъри. Според проучването една голяма част от хората преминали през МВА си намират работа в рамките на 1 до 6 месеца, а възвръщането на инвестицията става от три до седем години в зависимост дали се работи в България или в чужбина.