fbpx По-добрите цени и офрети са причина за онлайн пазаруване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-добрите цени и офрети са причина за онлайн пазаруване

Това, което би стимулирало българите да пазаруват по-често онлайн, са по-добрите цени и оферти, според последно проучване на MasterCard – MasterIndex България 2015.

При 58,3% цената е водеща причина при пазаруването през интернет, докато по-големият избор на стоки в сравнение с редовните магазини е на второ място с 16,4%.

Най-запалените потребители на сайтове за групово пазаруване са представители на две основни демографски групи, ориентирани към цената – 18-24 г. и възрастните над 64 години. 27% и 25% съответно казват, че са клиенти само на сайтове за групово пазаруване.

Общо 35% от анкетираните споделят, че пазаруват онлайн по няколко пъти на месец или по-често. Ако сравним демографските данни, виждаме, че най-честите клиенти на онлайн магазини са на възраст между 25-34 години (39% пазаруват онлайн по няколко пъти на месец или по-често), докато за потребителите на възраст между 35-44 години проучването посочва 31%.

Ако погледнем общите данни за честотата на пазаруване при по-високата възрастова група, все пак 71% от тях пазаруват онлайн най-малко веднъж годишно. При тях също така е най-висок процентът на употреба е на кредитни карта за онлайн пазаруване – 37,8%, докато средната за страната е 29,4%.

Един поглед върху типа стоки, за които потребителите плащат за онлайн, дава много важна представа за хората в различните етапи на живота им – докато тези до 34 г. пазаруват онлайн основно за дрехи и други модни стоки (около 10% повече от средното за страната), 35-44-годишните потребители харчат голяма част от парите си онлайн, за да плащат сметки за комунални услуги (4% повече от средното за страната). Така се вижда, че Младежите са ориентирани към модата, хората над 35-годишна възраст са по-практични

Резултатите от проучването доказват, че на българския пазар има голям потенциал за приемане на иновативни услуги като мобилни плащания. Българските картодържатели са заинтересовани от приемането на безконтактни и мобилни плащания – 66% от тях заявяват, че биха правили мобилни разплащания, ако имат тази възможност и 92% от анкетираните биха искали да плащат безконтактно.