fbpx Електронният подпис тръгна в мрежата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Електронният подпис тръгна в мрежата

Електронният подпис тръгна в мрежата

Работодателите могат вече да регистрират в НОИ новонаетите и освободени служители по електронен път. Единственият лицензиран доставчик за издаване на удостоверителни услуги е "Информационно обслужване" АД (ИО-АД). В качеството си на доставчик ИО-АД предлага сертификати за обикновен и универсален електронен подпис. Предвид голямото движение на работна ръка, универсалният електронен подпис дава възможност на работодателите да спестят време в динамичната бизнес среда. Дружеството вече получи и сертификат за управление на качеството по ISO 9001.2000, което ще даде по-голяма увереност на клиентите и бизнес партньорите, както вътре в страната, така и на международно ниво.
Всеки работодател, притежаващ универсален електронен подпис за юридически лица StampIT DocPro, ще може да регистрира в регистрите на НОИ новопостъпилите и освободени служители онлайн. Новата услуга спестява досадното чакане пред бюрократичните гишета. Вратата към нея има само един секрет. За да я отворите и преминете във виртуалното пространство, ви е необходим инструментът "универсален електронен подпис". И ако преди години предаването на документи, носещи електронен подпис, по интернет изглеждаше нереално, от два месеца вече е факт. Универсалният електронен подпис има правната сила на мокър печат и саморъчен подпис по отношение на всички лица в страната, включително държавните органи и органите на местното самоуправление.
Какво представлява електронният подпис
Чрез електронния подпис се удостоверява самоличността на изпращача и се гарантира идентичността на съдържанието на получения документ с това на изпратения. Електронните подписи са два вида - обикновен и универсален. Обикновеният може да обслужва вътрешноведомствените нужди на корпоративни клиенти и изобщо обмена на чувствителна информация, изискваща идентификация на изпращача.

Само универсалният електронен подпис придава
официален статут на документите пред държавните институции.
Той е в основата на електронното правител-ство и вече се въвежда на всички нива на държавната администрация.
Електронният подпис представлява двойка алгоритмично свързани "ключове" - частен и публичен, които са уникални за всеки потребител и разкодирането им е практически невъзможно. Частният ключ се ползва само от притежателя му и служи за създаване на електронния подпис, като гарантира самоличността и удостоверява, че документът не е бил променян по пътя му към получателя. Публичният ключ, съответстващ на частния, се публикува в регистър, поддържан от "Информационно обслужване", и позволява достъпа до информацията за изпращача.
Използването на двата "ключа" дава възможност да се установи
дали документът е променян по пътя
между кодирането и разкодирането.
С тяхна помощ могат да се установят всякакви външни намеси в документа. Връзката между тях се легализира чрез сертификат, който отговаря напълно на Закона за електронния документ и електронния подпис. Той се издава и управлява от единствения доставчик на удостоверителни услуги в България - “Информационно обслужване” АД. Издадените от него удостоверения притежават сигурност 3 по международните стандарти.
До края на годината ще заработят и две приложения, също разработка на “Информационно обслужване” АД , за данъчната администрация. Първото позволява
подаване онлайн на декларации
и дневници по ДДС
в данъчните подразделения, а второто е за улеснение на самите данъчни служби при подаване на дневното салдо към търговските банки и единната сметка в БНБ.
“Информационно обслужване” АД е член на Европейската асоциация за електронни съобщения (ЕЕМА), Българската стопанска камара, Асоциацията за развитие на информационното общество, Съюза по автоматика и информатика и БАИТ. Компанията успешно партнира с Българската търговско-промишлена палата и Българската академия на науките.

 

Годишен абонамент за ползване на удостоверение за електронен подпис (УЕП)

StampIT Doc Certificate
95,00 лв.
StampIT DocPro Certificate
130,00 лв.
StampIT Enterprise Certificate
85,00 лв.
StampIT Server Certificate
300,00 лв.
StampIT Object Certificate
300,00 лв.

В цената за годишен абонамет са включени:

- Издаване на УЕП
- Подновяване на действието на УЕП
за следващ период
- предкатяване на действието на УЕП
- спиране и възстановяване на действието на УЕП
- удостоверение за дата и час на представяне на
електронен документ
- осигуряване на достъп до регистър на
с публикуване на УЕП