Има ли оптимизъм за 2011 г.?

В началото на 2010 г. инвеститорите изглеждаха притеснени за непосредствената перспектива пред българската икономика. Тези притеснения намериха израз и в прогнозите за ръст на БВП. МВФ, ЕБВР и ЕК имаха прогнози за отрицателен растеж от 2.5%, 1.5% и 1% съответно, като консенсусната прогноза беше за минимален спад от 0.1%. В крайна сметка 2010 година се оказа по-добра от очакваното.

Facebook comments