fbpx Енергия, градове, отпадъци – кои са екологичните и рентабилни решения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Енергия, градове, отпадъци – кои са екологичните и рентабилни решения

В периода 5-7 април ще се проведат изложенията и конференциите ЕЕ и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). Събитията ще бъдат място за нови продуктови презентации и обмяна на опит. Изложители и лектори от 16 държави ще представят решения, приложими във всяка индустрия и община.

Лектори от редица български и международни асоциации ще вземат участие. „Тук в Югоизточна Европа ние виждаме, че все още е нужна много работа в областта на отпадъците. Същевременно има и огромен потенциал.“ – споделя Надин Де Грийф, Европейска федерация за управление на отпадъците. Ралф Гамбета от Calypso Networks Association счита, че условията за интензивно развитие на ИТ сектора са благоприятни. А посланието на Оливър Льобел от PU Europe е, че трябва да се използват знанията и технологиите за строителство на устойчиви на бъдещето сгради.

Поканени са експерти от Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите, Европейска комисия, Камара на архитектите в България.

Ще се дискутират теми като европейско и национално законодателство, оползотворяване на геотермална енергия, пасивни сгради, централизирано отопление.

Трима архитекти от авторитетни асоциации ще представят тенденциите в устойчивата архитектура. Интерес за общините ще бъде темата за интелигентните транспортни системи и как да се финансират проекти за интелигентни градове.

Сесията „Как да превърнем отпадъците вресурс“ е насочена към представителите на хранително-вкусовата и дървообработваща промишленост,селското стопанство. Те ще имат възможност да чуят лектори от Martin GmbH, ProPellets и Европейската асоциация за биогаз. 

Посетителите на ЕЕ и ВЕ ще видят иновативни изолационни системи, решения за индустриална когенерация, инсталации за производство на биоенергия.

Участниците в Save the Planet анонсират, че ще покажат ефективни системи за третиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците. За първи път в рамките на Smart Cities ще бъде демонстрирана виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат. 

http://via-expo.com/bg/pages/ee-re-congress

http://via-expo.com/bg/pages/program-2016-smart-cities

http://via-expo.com/bg/pages/program