fbpx Еврозоната показва растеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Еврозоната показва растеж

През първото тримесечие на 2014 г. ускореният глобален ръст беше потвърден: според прогнозата на Кофас след 2,6% през 2013 г. той ще нарасне до 3% през 2014 г. и до 3,3% през 2015 г. В еврозоната (очакванията са за 1.1% ръст за годината) бавно, но сигурно се възстановява след два сериозни спада. САЩ показват динамичен и балансиран растеж (прогнозата е за 2.7%), въпреки лошите метеорологични условия през януари в страната. Балансирането на растежа също е в действие: напредналите икономики ще допринесат с около една трета за него, а бързо развиващите се страни – с две трети.

Възстановяването в Западна Европа води до стабилизирането на риска и дори до подобрение. Пет години бяха необходими на Германия и Австрия, за да се върне към най-добрата рискова категория A1, където са САЩ, Япония и Швейцария. Германия затвърждава ролята си на двигател на Европа с изключително балансиран растеж (около 2% през 2014 г., след 0,5% през 2013 г.): потреблението се съживява жив и инвестициите започват да се случват отново. Поради това доверието на икономическите субекти нараства, което е и стимулирано от спад в броя (от 8% за една година) и значимостта (от 30%) на случаите на несъстоятелност. В Австрия компаниите се възползват от ниската цена на кредитите и от възстановяването на Германия, САЩ и страните от Източна Европа и увеличават паричните си потоци. С изключение на проблемът с Alpine Bau през 2013 г., компаниите в несъстоятелност в страната намаляват няколко месеца поред.

Оценката на Великобритания е повишена до А2. Ръстът в страната е оценен на 2.7% за 2014 г. и може да бъде динамичен колкото този на САЩ и дори да изпревари този на Германия. Друга позитивна промяна за икономиката в Европа е оценката B на Испания, която вече има положителна перспектива. Възстановяването в страната се ускорява с прогнозен ръст от 1.2% за 2014 г. и 1.7% за 2015 г. Износът се увеличава, стимулиран от намалените разходи за труд.