fbpx Факторинг бизнеса със сериозен ръст през изминалата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Факторинг бизнеса със сериозен ръст през изминалата година

Факторинг бизнеса със сериозен ръст през изминалата година

По прогнози на Пощенска банка годишният обем на факторинг бизнеса у нас за 2012 г. е близо 1,4 – 1,5 милиарда евро, което се равнява на 30-35% ръст спрямо 2011 г. В България все още няма официална статистика, която да отчита обема на този пазар и броя на факторинг сделките. Финансовата институция отчита нарастване на обема на факторинг бизнеса си с 55% на годишна база.
През последните години динамиката на възходящо развитие на финансиране чрез факторинг се дължи на няколко фактора, казва Николай Стоянов, началник отдел „Корпоративно транзакционно банкиране” в банката. Този тип бизнес е предпочитан от банките като по-ниско рисков в сравнение със стандартното оборотно финансиране. Друг катализатор е тенденцията за увеличаване на отложеното плащане на стоки и услуги в България и по света, както и междуфирмената задлъжнялост у нас“, коментира банкерът. „Според нас факторингът в България ще продължи да се развива успешно и през 2013 г. Очакваме ръст на пазара от поне 20-25%, въпреки че е трудно да се направят точни прогнози, преди да имаме информация за общите пазарните обеми, достигнати през 2012 г. Нашите анализи сочат, че растежът ще дойде от прогнозираното увеличение на българския експорт, както и от факта, че факторингът в България е едва около 2% от БВП на страната за разлика от развитите европейски страни, където е 5-6%. Считаме, че освен в традиционните сектори за този тип бизнес – бързооборотни стоки, горива и метали, факторингът ще намери по-широко приложение и в други индустрии като фармацевтичната и химическата и в износа на селскостопанска продукция“, допълва Стоянов.