fbpx Факторинг услугите с други нива в края на годината | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Факторинг услугите с други нива в края на годината

 Очакванията на УниКредит Факторинг са тази година резултатите на бизнеса да са по-добри от миналата 2009 г. и темповете на растеж на факторинг услугите да се възстановят до предкризисните нива от 2007 и 2008 г.

„Независимо от затруднената икономическа обстановка в страната оборотите на факторинговия бизнес в България запазват своите обеми. За първите шест месеца на 2010г. УниКредит Факторинг реализира оборот от близо 200 млн. лева, при прогнозиран общ оборот за страната от около 220 млн. лв.”, посочи Филип Генов, изпълнителен директор на УниКредит Факторинг.

Успешното представяне на УниКредит Факторинг, въпреки световната тенденция, която за факторинговия бизнес и през 2010 г продължава да е намаляваща, донесе на водещата българска факторинг компания международно признание.

Глобалната асоциация на факторинговите компании Factors Chain International (FCI) официално награди УниКредит Факторинг с престижния и отличителен статут на пълноправен член.