fbpx Фермерите получават отстъпка от акциза за литър закупен газьол в размер на 0,40 лв. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фермерите получават отстъпка от акциза за литър закупен газьол в размер на 0,40 лв.

Отстъпка в размер на 40стотинки от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2016 г. ще ползват фермерите. До края на 2017 г. ще бъдат изплатени близо 73 млн. лева по схемата, а останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2018 г.

От предходната кампания процесът по кандидатстване за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” е облекчен и заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Отпадна задължението за водене на дневник. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи, Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите. Помощта се изплаща на земеделските стопани под формата на парични средства, а не както досега под формата на ваучери за гориво.