fbpx Фирмите продължават да наемат служители | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмите продължават да наемат служители

Българските фирми продължават да наемат служители, въпреки че очакванията им за икономически растеж не са толкова положителни , колкото са средностатистическите в глобален мащаб, като повече от половината (57%) от българските фирми съобщават, че планират да увеличат работния си персонал през следващите две години. Съгласно индекса за бизнес доверие на Регус, България, със своите 92 точки, бележи 22 пункта по-малко доверие от средното ниво в глобален мащаб. Като индикатор за променящата се структура на заетостта се отчитат намеренията по отношение на наемането на работна сила, които са ориентирани главно към лица на свободна практика, дипломирани служители и работещи от разстояние, тъй като фирмите се стремят към конкурентни предимства в настоящия момент и растеж през следващите месеци.

- Средният глобален показател на индекса за бизнес доверие на Регус е паднал с 11 пункта от м. април 2011 г. до 114;
- Делът български фирми, които съобщават за нарастване на доходите (24%) е процентно с 27 пункта под средния глобален показател, а делът на тези, които отчитат растеж на приходите (16%), е с 26 пункта под средното ниво.
- В България 57% от фирмите възнамеряват да увеличат работния си персонал през следващите две години;
- Като индикатор за променящата се структура на заетостта се отчитат намеренията по отношение на наемането на работна сила в България, ориентирани главно към лица на свободна практика (43%) и работещи от разстояние (39%), тъй като фирмите се стремят към конкурентни предимства в настоящия момент и растеж през следващите месеци.

Говорителят на Регус коментира: "Докладът отчита, че шест месеца след оптимистичното начало на 2011 г. глобалните перспектива са претърпели ясно изразен обрат. Резултатите в България отразяват това ниско ниво на доверие. Все пак това не е се е отразило прекомерно отрицателно на националния бизнес дух и предприемчивост, тъй като бизнес предприятията продължават да инвестират активно в най-ценния си актив: хората".

В България наемането на лица на свободна практика и работещи от разстояние се превръща в едно все по-популярно решение за увеличаване на работния персонал, което позволява да се запази гъвкавостта и възможностите за бързо реагиране. Освен това, възможността да се възползват от вече наличните на пазара решения позволява дори на много малките по мащаб предприятия да установят нискорисково присъствие на своите целеви пазари, без да се налага да се обвързват задълго със споразумения за работни помещения и оборудване и така да разрастват или да свиват дейността си в зависимост от бързо променящите се пазарни условия.