fbpx Фирмите ще са двигателят на кредитирането следващите години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмите ще са двигателят на кредитирането следващите години

Икономическото възстановяване, което се наблюдава в Западна Европа ще доведе до съживяване на бизнес дейностите и в Централна и Източна Европа. Успоредно с това се забелязват признаци за постепенно раздвижване на кредитирането в региона. Това са някои от ключовите констатации на най-последното проучване на банковия сектор в ЦИЕ, проведено в 13 страни от звеното за стратегически анализ на УниКредит. От средата на 2013 г. растежът на кредитирането се ускорява с умерено темпо, докато растежът на депозитната база остава стабилен, за да послужи като здрава опора за постепенното преминаване на сектора към нов банков модел.
От началото на 2013 г. промишленото производство се увеличи с повече от 5% годишно в повечето страни. Цялостният среден регионален реален ръст на БВП се предвижда слабо да се увеличи до +2.0 % през 2014 г. и 2.5 % през 2015 г.

Растежът на депозитите остава на задоволително ниво. От 2008 до 2013 г. общо заемите за ЦИЕ са нараснали с 20 % при постоянни нива на валутен обмен над 113 % за периода 2005-2008 г. Общо депозитите за ЦИЕ са нараснали с 34 % при постоянни нива на валутен обмен между 2008 и 2013 г. над 55 % в периода 2005-2008 г.